Första certifieringen för NollCO2

NollCO2 inkluderar byggnadens hela livscykel, från utvinning av råvara till sluthantering av byggnaden och använder beräkningsperioden 50 år från det att byggnaden tagits i drift.

Sverige blir först med en certifiering för helt koldioxidneutrala byggnader. Systemet som tagits fram av SGBC är också först med att beakta hela byggnadens livscykel.

Sweden Green Building Council (SGBC) lanserade den nya påbyggnadscertifieringen NollCO2  den 22 september under World Green Building Week. Systemet ska användas tillsammans med någon av certifieringarna Miljöbyggnad, BREEAM-SE, LEED eller Svanen.

För att en byggnad ska få denna märkning måste den visa nettonoll klimatpåverkan för hela livscykeln, vilket inbegriper allt från utvinning av råvara till sluthantering efter beräkningsperioden 50 år.

Lotta Werner Flyborg

– Med vår nya certifiering NollCO2 kan vi begränsa en byggnads klimatpåverkan under hela dess livscykel samt balansera den återstående påverkan till nettonoll, säger Lotta Werner Flyborg, vd för SGBC.

Balans med klimatåtgärder
Manualen är nu klar att användas i nybyggnation av bland annat flerbostadshus, kontorsbyggnader, industrilokaler och äldreboenden.

I certifieringen balanseras klimatpåverkan med följande klimatåtgärder för att nå nettonoll:

  • Installation och nätleverans av förnybar elproduktion on- eller offsite
  • Energieffektiviseringsåtgärder i befintliga byggnader
  • Klimatkompensering som klarar NollCO2:s kriterier för miljömässig och social integritet

Pia Stoll

”Vi behöver agera”
– I Sverige står bygg- och fastighetssektorn för 20 procent av vår totala klimatpåverkan och förändring måste ske omgående. Målet är en total samverkan inom branschen för att nå en klimatneutral bygg- och fastighetssektor år 2045, säger Pia Stoll, verksamhetsområdeschef och utvecklingsansvarig för NOllCO2.

– Världen och klimatet är i ett kritiskt läge. Det många inte vet är att samhällsbyggnadssektorn står för mer utsläpp än transportindustrin och vi behöver agera kraftfullt om vi ska ha en chans att bromsa klimatförändringarna, säger Lotta Werner Flyborg.

Testad av sex piloter
Utvecklingen av systemet har pågått i över två år tillsammans med medlemmar, expertgrupper och sex utvalda pilotprojekt som är listade nedan:

  • Skanskas kontorsprojekt Hyllie Terrass i Malmö
  • Lidls butik i Visby
  • Castellum kontorsbyggnad i Örebro
  • Electrolux utbyggnad av huvudkontoret i Stockholm
  • Hemsö äldreboende i Tyresö
  • Wihlborgs byggnad med blandad verksamhet i Malmö

Text: Mats Cato
mats.cato@forvaltarforum.se

 

Läs mer om NollCO2 här

 

World Green Building Week organiseras årligen av World Green Building Council och uppmärksammar och driver opinion kring hur vi globalt kan bidra till mer hållbara byggnader, städer och samhällen. Satsningen pågår i hela världen mellan den 21 – 25 september med över 80 seminarier och forum (primärt digitala i år).

Positiva exempel från ledande aktörer inom sektorn samt innovativa lösningar som redan används presenteras, allt för att nå en fossilfri byggnadssektor. Årets tema är Act On Climate/Advancing Net Zero vilket även den svenska delen av nätverket, Sweden Green Building Council (SGBC), tar fasta på genom lanseringen av NollCO2.

Bli den första att kommentera "Första certifieringen för NollCO2"

Kommentera

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in
Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega