Partnertext från Stockholmshem

Stockholmshem gör alla parkeringsplatser redo för laddning


Under våren har Stockholmshem börjat ett omfattande arbete med att göra om sina parkeringsplatser till laddplatser för elbilar. Uppdraget kommer från Stockholms stad och takten är hög. Till 2028 ska alla p-platser i innerstaden ha laddpunkt för elbil.

Det är ett stort uppdrag som Stockholmshem och systerbolagen har fått. Till 2028 ska alla parkeringar i Stockholms innerstad vara försedda med en laddpunkt för elbil och till 2030 ska alla parkeringar i Stockholms ytterstad åtminstone vara förberedda med rätt kapacitet på elnätet för att en laddpunkt ska kunna installeras.

Seloan Saleh, Stockholmshem

För Stockholmshems del handlar det om att omkring 11 000 parkeringsplatser ska omvandlas till, eller förberedas för att bli, laddplatser. Uppdraget är en del i Stockholms stads mål att skapa ”en utsläppsfri innerstad och ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder till en rättvis klimatomställning”.

– Det är ett väldigt ambitiöst mål som ställer höga krav på oss. Samtidigt är det redan i dag många som köar till Stockholm Parkerings laddplatser och till 2030 kommer det finnas ett ännu större behov, säger Seloan Saleh som är projektledare för laddinfrastruktur på Stockholmshem.

Tar hjälp av systerbolaget för att komma igång snabbt
Arbetet kommer se lite olika ut beroende på om Stockholmshem hyr ut parkeringsplatserna själva eller via någon annan. De flesta av platserna i garage hyr de ut via systerbolaget Stockholm Parkering.

I de garagen kommer Stockholm Parkering att installera, äga och driva laddplatserna. Flera garage i innerstaden har redan den kapacitet som krävs för att kunna installera laddpunkter. I några av dessa har projekteringen börjat under våren.

– I vår koncern ligger Stockholm Parkering väldigt långt fram när det gäller laddplatser. Att låta dem upphandla och installera i våra garage är det snabbaste sättet att komma i gång. Vi får på så sätt många laddplatser klara snabbt och samtidigt köper det oss lite tid till våra egna processer, förklarar Seloan Saleh.

Frågade marknaden om hjälp
För att installera och driva laddpunkter vid parkeringsplatser som Stockholmshem förvaltar själva kommer man att använda sig av en egen leverantör.

I vintras genomförde bolaget därför en så kallad RFI, Request for information. Det innebär att Stockholmshem har ställt ett antal frågor som leverantörer på laddplatsmarknaden har möjlighet att svara på.

– Vi har gjort en RFI för att kunna göra en så bra upphandling som möjligt kring något som vi inte upphandlar varje dag. I vanliga fall brukar vi få in fem-sex svar på en RFI men nu fick vi 28! Det känns som att det kan finnas många potentiella anbudsgivare när upphandlingen väl går ut, det är jättebra, säger Seloan Saleh.

Stockholmshem räknar med att som tidigast kan påbörja arbetet med de första installationerna i egen regi under hösten.

Stockholms stads mål gällande laddplatser

  • 2026 ska 50 procent av parkeringsplatserna i innerstaden vara försedda med laddpunkt.
  • 2026 ska 50 procent av parkeringsplatserna i ytterstaden vara förberedda för en installation av laddpunkt, varav minst 25 procent ska vara försedda med en laddpunkt.
  • 2028 ska 100 procent av parkeringsplatserna i innerstaden vara försedda med laddpunkt.
  • 2030 ska 100 procent av parkeringsplatserna i ytterstaden vara förberedda för en installation av en laddpunkt.

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega