Stockholmshem producerar 333% mer solenergi sedan fyra år


Arbetet med förnybara energikällor fortsätter hos Stockholmshem. Under 2022 togs fem nya solcellsanläggningar i bruk. I år startar första etappen av bolagets största anläggning som kommer att byggas på 28 hustak i Bagarmossen.

Under förra året togs fem nya anläggningar i bruk på Södermalm, i Rinkeby, Hammarby Sjöstad och Västertorp. Bland andra bolagets hittills största i kvarteret Linjalen på Södermalm.

Under 2023 planeras för ytterligare solceller i Solberga och i Bagarmossen startar den första etappen av en stor utbyggnad där 28 hustak så småningom ska få solceller.

– I höst kan vi äntligen börja bygga vår största solcellsanläggning. Vi börjar med en testanläggning på ett av taken, och räknar med att hela arbetet tar cirka fyra år, säger Gabriella Castegren, tf energichef på Stockholmshem.

10% solel år 2040
Målet är att 10 procent av Stockholmshems elförbrukning ska komma från solel år 2040. I dagsläget ligger det på 2,5 procent.

– Som en av Sveriges största fastighetsägare behöver vi säkerställa omställningen till lokalt producerad, grön el. Sedan 2019 har vi ökat produktionen av solenergi med 333 procent och vi fortsätter i hög takt, säger Gabriella Castegren.

Elen som produceras försörjer i första hand fastigheternas tvättstugor, hissar, ventilation och belysning.

Källa: Stockholmshem

Stockholmshem och solenergi

Stockholmshems långsiktiga mål för solceller följer stadens miljöprogram; 5 550 kWp (kilowatt peak) installerad effekt år 2040, vilket motsvarar 10 procent av elförsörjningen.

Sedan 2019 har Stockholmshem ökat sin egenproducerade solenergi med 333 procent (från 390 MWh/år till 1298 MWh/år).

Produktionen kan användas lokalt i fastigheterna eller levereras ut på elnätet.

Störst av alla anläggningar just nu är kvarteret Linjalen på Södermalm med 1 600 kvadratmeter solceller på totalt 324 kWp.

Näst störst är Stockholmshems plusenergihus i Norra Djurgårdsstaden (146 kWp) med 730 kvm solceller på tak och fasader.

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega