Partnertext från Stockholmshem

Interna fonder för hållbara bostadsområden

Trädflytt och ängsyta, fotoutställning och muralmålningar, växtväggar och cykelverkstad. Det är några av medarbetarnas hållbara idéer som har blivit verklighet tack vare Stockholmshems interna fonder: klimatfonden och bosociala fonden.

Hållbara bostadsområden är ett av Stockholmshems övergripande mål, ett delmål är att bolaget ska vara klimatneutrala 2030. Bolagets interna fonder är en del i det arbetet. Här kan alla medarbetare söka pengar till projekt som ska bidra till att nå klimatmålen eller är kopplade till trygghet och minskade skillnader i bostadsområdena.

Rana Kasto och Sunni Rahman Garci, Stockholmshem.

Sedan starten 2020 har 25 förslag kommit in till fonderna och Stockholmshem har beviljat cirka 7,5 MSEK för att idéerna ska bli verklighet.

– Vi vet att det finns många tankar och idéer bland våra medarbetare och det vill vi ta vara på och uppmuntra. Det är ett sätt för var och en av oss att direkt påverka vart pengarna ska gå, när man får äga projektet så ger det resultat, säger Rana Kasto och Sunni Rahman Garci på Stockholmshems hållbarhetsenhet, som ansvarar för fonderna.

Affärsutveckling i mindre skala
De menar att fonderna är en form av affärsutveckling i mindre skala för att kunna testa nya idéer och samarbetsformer. Det som fungerar bra kan skalas upp och göras i fler områden. Målet är att skapa hållbara, levande bostadsområden.

– Ett exempel är när vi i samband med en ombyggnation av ett garage flyttade tio 50-åriga lönnar inom en gård i Rinkeby. Vår första stora trädflytt som ger oss massor av kunskap inför framtiden och som också har inspirerat andra. Träd är viktiga och vår ambition är att inom en snar framtid kunna återbruka träd vid fler om- och nybyggnationer, säger Sunni Rahman Garci.

Första raden på cv:t för ungdomar
I konstprojektet ”Mönster skapar liv” fick tio ungdomar uppdraget att smycka en trappa i Skärholmen med egendesignad mosaik. Ett samarbete med Unga Berättar Kulturskolan, Arbetsmarknadsförvaltningen och Skärholmens stadsdelsförvaltning där de arbetade med olika konstformer under tre månaders praktik.
– Tack vare fonderna och olika projekt har 50 ungdomar hittills fått en första rad i sitt cv samtidigt som vi investerar i våra hyresgäster. Konstprojekt kan bidra till att skapa platser med identitet och ge boende en känsla av stolthet och tillhörighet, säger Rana Kasto.

Här är några av alla idéer som har blivit verklighet tack vare fonderna.

Tips för interna fonder

 • Se till att ha struktur och tydliga rutiner innan ni startar: vad ingår/vad ingår inte, vad kan de sökande förvänta sig för stöd.
 • Det ska vara enkelt att söka. Hos Stockholmshems kan hållbarhetsenheten hjälpa till att utveckla och ge råd till den sökande.
 • Var beredda på att lägga ner tid på fonderna.
 • Ansvarig för fonderna bör vara en funktion (exempelvis hållbarhetsenheten som på Stockholmshem) och att de inte är kopplade till en person – risken är att det rinner ut i sanden om personen slutar.
 • Tydlig information om hur det fungerar på intranätet.
 • Medarbetare som söker måste ha OK från sin närmaste chef för att avsätta viss tid för att genomföra projektet.

Så funkar klimatfonden och bosociala fonden

 • Idéerna ska gå att genomföra i bolagets verksamhet, på kontor eller i bostadsområdena.
 • Klimatfonden finansierar projekt som minskar klimatpåverkan eller ökar den biologiska mångfalden.
 • Bosociala fonden finansierar projekt kopplade till trygghet och minskade skillnader i Stockholmshems bostadsområden.
 • Åtgärden/projektet ska vara något som görs utöver ordinarie verksamhet.
 • Projekten tilldelas max 1 MSEK inkl. moms (Klimatfonden) och 500 000 SEK (Bosociala fonden).
 • Den som söker ansvarar för genomförandet, men kan få stöd av hållbarhetsenheten.
 • Åtgärden/projektet ska påbörjas inom tre månader och slutföras senast 12 månader efter att det har beviljats.
 • När det är avslutat görs en återrapportering inklusive hur pengarna har använts.

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega