Stockholmshems kundförvaltare Ladan drivs av att sprida kunskap

Som kundförvaltare på Stockholmshem har Ladan Odaway stor nytta av sitt modersmål somaliska och en av hennes starkaste drivkrafter är att sprida kunskap.
– Att göra så att alla våra hyresgäster kan ta till sig viktig information oavsett språk – det är en jätteviktig fråga.
Stadsodling – en växande trend hos Stockholmshem

Allt fler hyresgäster hos Stockholmshem vill odla på sin gård. Höjda matpriser, intresse för närmiljön och en ökad tanke på vad vi äter kan vara några orsaker. Resultat: biologisk mångfald, finare utemiljöer samt bättre kontakt mellan grannar.

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega