Vill du nå våra 25 000 andra förvaltare?
Vill du ha förvaltarforum direkt i mailen?

Hur undviker jag kränkande särbehandling?

Fråga: Vad är kränkande särbehandling och vad gör jag för att undvika att det sker på vår arbetsplats?

Svar: Med kränkande särbehandling menas handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt. Handlingarna kan leda till ohälsa och medföra att den som drabbas hamnar utanför den sociala gemenskapen på arbetsplatsen. Exempel på kränkande särbehandling kan vara;

 • att inte hälsa på någon
 • att kalla någon för öknamn
 • att frysa ut någon
 • att exkludera någon från möten
 • att anklaga någon orättvist
 • att hänga ut någon personligen
 • att kalla någon för kränkande saker inför andra

Ökade risker
Det kan finnas en ökad risk för att kränkande särbehandling kan förekomma vid exempelvis otydlig arbetsfördelning, hög arbetsbelastning, konflikter och omorganisationer.

För att förebygga risker för kränkande särbehandlingar måste arbetsgivaren se över de organisatoriska förhållandena på arbetsplatsen. Hur detta ska gå till framgår av arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2015:4 om organisatorisk och social arbetsmiljö.

Arbetsgivaren har alltid ansvaret för att kränkande särbehandling inte ska förekomma och det ska tydligt framgå att sådant beteende inte accepteras på arbetsplatsen.

Skrivas in i arbetsmiljöpolicyn
Lämpligtvis kan detta uttryckas i den arbetsmiljöpolicy som ska finnas tillgänglig på arbetsplatsen. Här är det alltid nödvändigt att arbetstagarna får vara med och påverka och det är också viktigt att tänka på att policyn gäller alla, även de som är inhyrda.  Det ska också finnas en beredskap för att hantera om kränkande särbehandling skulle inträffa.

Rutinerna ska klargöra följande;

 • Vem ska man säga till? Personen i fråga ska ha kunskap och möjlighet att ta till sig informationen snabbt.
 • Vem pratar man med om det är den närmaste chefen som kränker? Alternativ bör finnas.
 • Vad händer med det som framkommer? Det ska vara klart vilka som får ta del av informationen och vad som händer med den.
 • Vilken hjälp finns för den som är utsatt? Hjälpen kan ges av till exempel personalavdelning, konsulter eller företagshälsovård och ska alltid ske snabbt.

Systematiskt arbetsmiljöarbete
Alla med personalansvar ska ha kännedom om hur man hanterar och förebygger kränkande särbehandling. Detta görs vanligen genom att driva ett systematiskt arbetsmiljöarbete där man organiserar arbetet så att arbetsfördelning, förväntningar och arbetssätt är tydliga och väl förankrade hos alla.

Som ansvarig är det bra att tänka på att: vara en god förebild, skapa ett arbetsklimat som kännetecknas av omtanke och stöd, ha en pågående dialog om hur samtalsklimat och samarbete upplevs, uppmuntra tydlig och öppen kommunikation, vara uppmärksam på konflikter, arbetsbelastning och arbetsfördelning samt vara uppmärksam på konsekvenser av förändringar.

Lisa Strandberg
förhandlare och rådgivare, Fastigo

Bli den första att kommentera "Hur undviker jag kränkande särbehandling?"

Kommentera

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in
Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega