Vi följer upp: Bostadsbolagets kampanj #Waterhack

Bostadsbolaget i Göteborg lanserade under våren 2023 sin kampanj #Waterhack. Målet var att spara 5 % vatten bland sina hyresgäster. Hur gick man tillväga och vad blev resultatet?

Oskar Scheiene, Bostadsbolaget

Bostadsbolaget insåg att det vatten som används i deras fastigheter kostar dubbelt så mycket som all el som de köper in. Vatten ses som billigt men kostnaderna ökar. Från troliga 80 miljoner för 2024 till 212 miljoner 2030, om ökningarna ser ut som den gjorde under 2023.

– Notera att det endast är kallvattenkostnaderna. Den totala kostnaden, inklusive uppvärmning av varmvatten är ännu högre, sa Oskar Scheiene, Energi & Miljöschef på Bostadsbolaget, när han presenterade kampanjen #Waterhack på seminariet Framtiden Förvaltning nyligen.

Fastighetsbolaget bestämde sig för att genomföra en vattenspararkampanj och budskapet ut till hyresgästerna var; ”Genom smarta val och små förändringar i vardagen, kan vi tillsammans spara många liter vatten, leva mer hållbart och minska våra vatten- och energikostnader. Besparingen kan istället användas till investeringar i Bostadsbolagets fastigheter och i utemiljön, vilket kommer alla till nytta.”

4 mål för kampanjen:

 • Effektmål: Minskad vattenanvändning >5% mot referensperiod
 • Kunskapsmål: Målgruppen får en ökad medvetandehet om vatten som resurs, förstå varför det är viktigt att minska vattenanvändningen samt hur man gör det praktiskt i vardagen.
 • Branschmål: Inspirera branschkollegor att engagera sig i frågan
 • Handlingsmål: Målgruppen tar till sig grundläggande spartips som blir en naturlig del av vardagsrutinerna.

Knuffar i rätt riktning
Man ville påverka sina hyresgäster med hjälp av så kallad ”nudging” – att ge knuffar i rätt riktning till en beteendeförändring. Detta gjorde man genom att lansera en kampanjwebb-sida, skicka ut foldrar till alla brevlådor, sätta upp trapphusinformation och ha digital annonsering via Facebook, Instagram och TikTok, för att nå ut till en bred målgrupp.

Man arrangerade även en tävling där hyresgästerna fick skicka in sitt bästa #waterhack-bidrag för att spara vatten. Det vinnande bidraget var en familj som internt tävlade om kortast duschtid – med tidtagarur och scoreboard.

Så hur gick det, Bostadsbolaget konstaterar följande resultat:

 • 5,1 % minskad vattenanvändning
 • 1,5 miljoner i minskade kostnader
 • Mer än 300 tävlingsbidrag lämnades in
 • Man sparade 42 miljoner liter vatten
 • Fick 15 andra bostadsbolag intresserade av att hänga på
 • Som en bonus utsågs man även som vinnare av Allmännyttans pris för Årets klimatinitiativ 2023

Oskar Scheiene avslutade föredraget med att säga att ”nudging” har en stor potential i att påverka kunderna. Han tänker sig framtida möjlighet att utnyttja samma strategi för till exempel avfallssortering eller elbilsladdning.

Av: Marit Engstedt
marit.engstedt@forvaltarforum.se

Tips till andra som vill påverkan genom ”nudging”

 • Skapa förutsättningar
 • Medvetandegöra små och enkla val
 • Informera om vatten
 • Information i olika kanaler
 • Tänk långsiktigt och varaktigt
 • Tävling
 • Våga sticka ut!

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega