Mina 5 gröna grubblerier – ska det vara så svårt?

Hur kan vi omtänka grönyteskötsel för att få den mer hållbar? Kan långhåriga gräsmattor, omtanke om skalbaggar och förbud mot rätvinkliga buskar vara de begrepp som tar plats i våra upphandlingar 2024?

Ta gärna del av vilka grubblerier gällande klimateffektiv grönyteskötsel som studsar runt i min hjärna på arbetstid. I ärlighetens namn studsar de emellanåt även runt – och läcker ut – när jag egentligen borde ägna mig åt fredagsmyset i familjens tv-soffa. Men, så är det när man är ”hållbarhetsbonde”.

Grubbel #1
Det är dags att sluta använda de där gamla, bullrande och utsläppsalstrande grönytemaskinerna som borde vara avskrivna och materialåtervunna sedan årtionden! Betonggolven som dessa maskiner parkeras på är mättade sedan länge av allt oljedropp, det räcker nu.

✅Det är dags att börja handla upp mer hållbar grönyteskötsel. Elektrifiering är en självklar del av omställningen eftersom den bidrar med utsläppsfrihet. Rätt verktyg till rätt uppgift!

Grubbel #2
Det är dags att sluta att tvångsmässigt klippa allt synligt gräs inom intervallet 40-80mm, för att ”det ser ju så prydligt och välskött ut då”. Det kan väl inte vara rimligt att precis allt gräs runt en fastighet måste vara kortklippt á la ”militärsnagg”?

✅Det är dags att börja se över vilka gräsytor som istället lämpar sig för att konvertera till stadsängar eller mikroskogar som inte bara myllrar av liv och binder mer koldioxid utan även fungerar som dagvattenmagasin nu när de ”nya normala” skyfallen allt oftare förpestar vår tillvaro med sin närvaro.

Grubbel #3
Det är dags att sluta formklippa buskar och häckar. Räta linjer och symmetri är något slags ingenjörstänk som läckt ut från de intilliggande byggnaderna och som inte hör hemma i naturen.

✅Det är dags att börja låta buskar och häckar växa mer naturligt. På det viset ökar mängden blommor vilket både lockar till sig fler pollinerande insekter, men dessutom uppstår det också mer naturliga gömställen för småfåglar och insekter i buskarna vilket ytterligare bidrar till biologisk mångfald i ditt kvarter.

Grubbel #4
Det är dags att sluta kräva kliniskt välstädade grönytor innan fakturan för grönyteskötseln läggs till betalning.

✅Det är dags att börja lämna lite rester från gamla träd, grenar och löv här och där på våra grönytor. Våra minsta vänner, skalbaggar med flera, behöver nämligen boplatser de också, dessutom är de för enkelhetens skull allt som oftast bygglovsfria.

Grubbel #5
Det är dags att sluta försöka bryta mot fysikens lagar. En lövblås är måhända rätt verktyg för att flytta på löv eftersom löv har en, i det här sammanhanget, utsökt kombination av låg densitet och stor specifik yta.

Tittar man objektivt på det så är alltså lövblåsen med lika stor sannolikhet INTE rätt verktyg för att på vårkanten samla ihop vinterns halkgrus på grönytor, det har ju en totalt inverterad kombination av förutsättningar, alltså hög densitet och liten specifik yta.

Den matematiskt begåvade kan sannolikt räkna fram verkningsgraden för en lövblås när den används för att flytta på grus, men åtminstone min magkänsla indikerar att verkningsgraden sannolikt går mot noll.

✅Det är dags att börja tänka nytt och utveckla metoder och verktyg som hör hemma i 2024. Den som kan utföra sandupptagning efter vinterns snöröjning UTAN lövblås får väldigt gärna höra av sig till mig. En kopp finkaffe, diskussioner på temat hållbarhet och långvarig ära utlovas till den kreative!


I skrivande stund är det 2024 och mars närmar sig sitt slut, det är ynka 69 månader kvar innan kalendern visar januari 2030. Det är hög tid att vi ökar hastigheten i omställningen, det spelar ingen roll om just din åtgärd du vill göra bara reducerar 0,5 kg koldioxid per år, varje kg räknas. Åtgärden kanske ger ett lokalt eko i ditt kvarter och inspirerar andra till egna åtgärder med större effekt!

Sätt igång och gör skillnad, kom ihåg att berätta om det för alla du möter så blir den sammanlagrade effekten riktigt stor till slut, jag brukar kalla det för positiv greenwashing.

Björn Sandvall
Teknisk Förvaltare på Castellum Mälardalen och Hållbarhetsutvecklare

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega