Stockholmshem minskar energiuttag med sensorer i lägenheter

Genom att installera sensorer i 22 000 lägenheter beräknar Stockholmshem att energianvändningen kommer att minska med cirka sex procent till vintern 2023/2024.

Stockholmshems främsta påverkan på klimatet är uppvärmning av fastigheterna. Bolaget arbetar med en rad åtgärder för att minska energianvändningen och nå målet att bli klimatneutrala 2030.

En åtgärd som kommer att få stor effekt är att Stockholmshem har monterat sensorer för temperatur och fukt i 22 000 lägenheter. De stora volymerna innebär att bolaget kommer spara cirka 8200 MWh per år, vilket motsvarar uppvärmning av 1 260 lägenheter.

Gabriella Castegren, Stockholmshem

– När byggnadens värme kan styras utifrån temperaturen i alla lägenheter kan vi minska energianvändningen med cirka sex procent. Genom att sensorerna läser av temperaturen inomhus i stället för att bara styras av utomhustemperaturen får vi ett jämnare klimat i lägenheterna. På så sätt sänks den totala energianvändningen och dessutom ökar komforten för våra hyresgäster, säger Gabriella Castegren, energichef på Stockholmshem.

En tredjedel av alla sensorer är monterade och hela arbetet ska vara klart sommaren 2023.

– Det går undan, vi sätter upp mer än 100 per dag. Vi räknar med att se den totala effekten nästa vinter, säger Gabriella Castegren.

Minskad energianvändning innebär också minskade kostnader.

– Fjärrvärmen är vår största kostnad och när den går ner så minskar också kostnaden för uppvärmning, pengar som vi i stället kan använda till underhåll, trygghetssatsningar och klimatåtgärder.

Värmestyrning
Tidigare har värmen styrts av en givare utomhus. Det betyder att mycket värme släpps på om det är kallt ute och mindre om det är varmt.

Men med solens instrålning, blåsiga dagar eller många vänner på besök kan det både bli för kallt och för varmt i vissa lägenheter.

Med sensorer inne i lägenheterna kommer det att styras så mycket värme att alla lägenheter håller 20–21 grader. På så sätt hoppas Stockholmshem höja komforten i lägenheterna och samtidigt minska energianvändningen.

Stockholmshem minskar sin energianvändning genom

  • smartare styrning av värmesystem: vi installerar sensorer i 21 000 lägenheter. Det ska vara klart vintern 2023/2024 och vi räknar med att det minskar energianvändningen med cirka sex procent
  • att installera fler solceller
  • att sätta in isolerrutor (extrarutor) om fönstren inte behöver bytas
  • isolering av vindar och tak 
  • att justera värme- och ventilationssystem så att alla lägenheter får rätt inomhustemperatur.

Källa: Stockholmshem

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega