Partnertext från Familjebostäder

Gemensamma krafter ger styrka till Farstalyftet

I bagaget finns goda erfarenheter från Skarpnäckslyftet. Nu har modellen även fått flytta till Farsta. Genom samverkan och tät dialog är fokus inställt på trygghet, dygnet runt. Familjebostäder är en av de aktörer som ser hur satsningen ger resultat.

– Nyligen, när Familjebostäder arrangerande en workshop presenterade vi oss för deras förvaltare och husvärdar. De har ju mest kunskap om kvarteren, känner nästan alla som bor i trappuppgångarna. Det är en stor tillgång och otroligt värdefullt när man etablerar en verksamhet, säger José Monteiro De Macedo som är samordnare för Farstalyftet och arbetar på Farsta Stadsdelsförvaltning.

Han ser också hur Familjebostäder är en viktig aktör för att bidra till att öka tryggheten på ett handfast sätt. Genom att vara delaktiga i att gemensamt se över utemiljön, till exempel höga buskage, brister i belysning och genom att medverka till trygghetsvandringar.

En trygghetsskapande kraftsamling
Farstalyftet är ett samarbete mellan Farsta stadsdelsförvaltning, Familjebostäder och Stiftelsen På Rätt Väg som påbörjades våren 2018. En trygghetsskapande kraftsamling med bland annat områdesronderingar i Farsta Centrum och Farsta Strand, där Fagersjö ingår.

Stiftelsen På Rätt Väg, anlitade av stadsdelsförvaltningen, består av brandmän som jobbar med ungdomar vid sidan av sitt jobb inom räddningstjänsten. De utbildar unga Farstabor till områdesvärdar, så att de kan hjälpa till att skapa trygghet och trivsel i sitt eget område. Ronderingarna utförs på fredagar och lördagar mellan klockan 18 och 24.

Fyra områdesvärdar
Stefan Nilsson, grundare av stiftelsen, berättar att det just nu är fyra områdesvärdar mellan 18 och 24 år som ronderar.

En dynamisk konstellation som förändras ungefär på halvårsbasis, för parallellt med rollen som områdesvärd hjälper stiftelsen dessa unga vuxna att ta kliv vidare in på arbetsmarknaden eller till skolbänken.

Därefter slussas nya områdesvärdar in. De får en gedigen introduktion som bland annat tangerar ämnena sjukvård, brandsäkerhet och våld – och dess konsekvenser.

Till för allas trygghet
– Just nu är vi i en utbildningssnurra, de lär sig om akutsjukvård, hjärt- och lungräddning och rondering. Vad får eller ska vi göra? Vi är inte väktare. Jag förmedlar att vi ska se oss själva som detektiver. Till grund för bra rapporter ligger förmågan att ”se miljön”, exempelvis brytmärken på en dörr, säger Stefan Nilsson.

Han menar att det handlar om att vara uppmärksam, att lära sig att se mönster. Och att kommunicera klokt.

– Vi är ju till för allas trygghet, mammor, pappor, barn och kusiner, näringsidkare och bostadsbolag. Vi är synliga och hur vi agerar märks.

– Tanken är att dessa unga vuxna ska växa med oss. De hör och ser och blir samtidigt en del av ett större sammanhang i och med all samverkan mellan aktörer inom Farstalyftet, resonerar Stefan Nilsson.

Skriftlig återkoppling
Varje måndag morgon får Familjebostäder en skriftlig återkoppling, en ronderingsrapport, från helgen som varit.

Lotta Vidén är projektledare för ytterstadsutveckling på Familjebostäder.

– Det är otroligt värdefullt att områdesvärdarna finns där i kvarteren, utöver störningsjouren som kan kallas dit, när vår arbetsvecka är slut. Det här är något som både vår förvaltning och våra störningsutredare uttrycker, säger hon och fortsätter:

– Vi märker av att det är färre störningar i och kring de hus som vi önskat ska prioriteras vid dessa ronderingar. Så visst hjälper insatserna och ger även ett mervärde.

Lotta Vidéns roll är bland annat att ta emot och samordna input och önskemål från den egna organisationen.

– Det kan vara något så konkret som en hög med fimpar på en olämplig eller ny plats som förvaltningen stött på, en signal om att det förekommit aktivitet och som områdesvärdarna kan vara uppmärksamma på, säger hon.

Delaktighet i ett större perspektiv
Information från förvaltningen tas vidare till Farstalyftet-gruppen, där finns en löpande dialog. Lotta understryker hur viktigt samarbetet med Familjebostäders förvaltare är i sammanhanget. Deras team har överblicken och är de som känner fastigheterna bäst.

Farstalyftet har redan ökat både förvaltningskvalitén och tryggheten för Familjebostäders boende i Farsta. Samtidigt menar Lotta Vidén att satsningen handlar om att vara med och samverka i ett större perspektiv.

– Vi vill givetvis värna om våra hyresgäster och deras trygghet. Och minska skadegörelsen. Men Farstalyftet är något större. Det handlar om att unga på glid fångas upp, och att vi som bolag kan vara med och stödja på lång sikt!

Områdesvärdarna viktiga förebilder
José Monteiro De Macedo ser den stora betydelsen av områdesvärdarnas lokalkännedom och nätverk.

– Det kan ta tid att få ett ”godkännande”. Men de unga områdesvärdarna är ofta igenkända, och uppskattade. De blir också förebilder och hamnar i många samtal, säger han och fortsätter:

– I förlängningen ser vi att kontakten som etableras på sena kväller och nätter kan hjälpa unga i Farsta till sysselsättning och fritidsaktiviteter. Stiftelsen kan ses som en lots och hitta lösningar för det.

Inom ramen för Farstalyftet hålls veckovisa möten, där bland andra polisen ger en lägesbild, och socialtjänsten, fältassistenter, Svenska kyrkan med flera medverkar.

– Det här är ett trygghetsarbete som kräver tålamod från alla parter. Problem kommer och går, eller flyttar på sig. Det kan röra sig om samma gäng som skapar oro – eller nya konstellationer. Känslan av trygghet skapas genom att vi syns över tid, resonerar Stefan Nilsson.

”Tar olika lång tid för alla att växa i skorna”
Han menar att det aldrig går att slå sig till ro, det är att lura sig själv.

– Är det lugnt en period gäller det att fortsätta in på djupet. Att flytta fram positionerna. Ur ett trygghetsperspektiv kan man säga att samverkan lett till att vi återerövrar ytor, men då går det inte att nöja sig så, säger Stefan Nilsson och fortsätter eftertänksamt:

– Områdesvärdarnas påverkan är stor, det är riktigt kul att se. Jag har arbetat med detta i 20 år och det gäller att vara ödmjuk, det är inte alltid det går bra. Som vuxen är det också oerhört viktigt att inte svika. Många av dem jag mött har känslan av det med sig sedan tidigare. Det tar olika lång tid för alla att växa i skorna. 

 

1 Trackbacks & Pingbacks

  1. Samverkan bakom Farstalyftets insatser

Kommentera

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in
Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega