Partnertext från Familjebostäder Stockholm

Egen återbrukshubb – ett steg mot halverad klimatpåverkan

Elin Lantz är Miljösamordnare på Familjebostäder i Stockholm. Foto: Fredrik Hjerling

För att minska sin klimatpåverkan sätter Familjebostäder gränsvärden för vad varje byggprojekt får kosta i CO2-utsläpp. Därför satsar man nu på en återbrukshubb. Det som tidigare klassades som avfall ska få nytt liv i den långsiktiga förvaltningen.

Helt i linje med den nya Färdplanen för ett fossilfritt Sverige 2045 har Familjebostäder som delmål att halvera sitt CO2-utsläpp till 2030. Det innefattar hela verksamheten och i nyproduktionen innebär det att använda så kallad grön betong, se över vilket bränsle som lastbilar och arbetsmaskiner använder samt vilka material man använder i byggnaderna.

Men det är inte allt. Nu har Familjebostäder även kommit till spill- och avfallsfrågan och startat en alldeles ny återbrukshubb – för att minska just avfallet.

”Kan inte slänga nytillverkat!”
Elin Lantz arbetar som Miljösamordnare på Familjebostäder och hon berättar om initiativet till bolagets återbrukshubb.

– Det upprör verkligen att det blir spill i byggprojekt, det kan vara en halv pall kakel eller överblivet parkettgolv, som bara hamnar i soporna. Vi kan inte slänga så mycket som är nytillverkat! Därför har vi tagit beslutet att öppna en återbrukshubb för detta.

Se fastigheterna som en materialbank
Allmännyttiga Familjebostäder förvaltar långsiktigt och tanken med hubben är att ta tillvara på det som annars slängs och hitta användning för det i den fortsatta förvaltningen. Det kan vara att laga något i en lägenhet eller i små projekt som en lokalanpassning, där en mindre mängd kakel, golv eller handtrycken kan komma till användning.

– Vi måste börja se våra fastigheter som en bank av material och göra det bästa av det vi redan har. Det behövs en attitydförändring i branschen och vi måste sluta klassificera saker som skräp över huvud taget, säger Elin Lantz med emfas.

Vilka är det som ska använda hubben?
– Det är våra husvärdar och reparatörer. Står de inför en mindre ombyggnation eller behöver fixa något hos en hyresgäst är det tänkt att de ska titta i den här hubben först. Fördelen är att sakerna finns redo att hämta på en gång, man behöver inte vänta in en beställning. Dessutom är det gratis!

Hur gör medarbetare för att använda hubben?
– Vi har lagt upp vår återbrukskatalog på intranätet. Det är en enkel mall där man ser en bild, mått och andra specifikationer och om det är öronmärkt till ett speciellt projekt. Sedan hör man av sig till vår återbrukssamordnare Louise, som är på plats en dag i veckan. Hon inventerar och håller koll på lagersaldot. Louise startade som sommarhandledare hos oss och har haft flera olika roller här, under tiden som hon studerar Miljövetenskap på Södertörns högskola.

Elin Lantz samtalar med husvärd Dan Byberg och hubbens samordnare Louise Christiansson. Foto: Fredrik Hjerling

Hur får man sedan tag på det man vill ha?
– Byggmaterialet reserveras och antingen kommer man själv förbi och hämtar eller så hjälper Louise till att få det budat eller skickat via internposten, beroende på hur stort det är.

Tjänar ni något på att ha återbrukshubben?
– Vi använder oss av CC Build, Centrum för cirkulärt byggande, och via dem får vi en uppskattning på vad varje sak kostar i nyproduktion och vad man sparar i CO2-utsläpp genom att inte köpa nytt. Ekonomiskt kommer vi över tid att spara in på nytt material, men framför allt har vi ju utsläppsminskningar direkt.

Finns tankar på att skala upp och ta in även helt begagnade produkter?
– Ja, ser vi att till exempel badrumsskåp är populära, kan vi försöka få in fler via CC Build, så vi alltid har ett lager. Men vi kommer att ta till oss lärdomar under året och se om detta är den rätta lösningen. Det kan komma att ändras under tidens gång, vi vet redan nu att vi behöver en större lokal.

Har ni sett någon interaktion med återbrukshubben än?
– Vi är i startgroparna och har precis informerat våra medarbetare om att den finns. Men det var väldigt roligt att höra att samma dag som den lanserades, kom det in en beställning.

Vad hoppas ni att återbrukshubben ska bidra till?
– Vi hoppas att det blir mer samarbeten mellan våra hus och att vi kan hjälpas åt att se dem som materialbanker. Dessutom hoppas vi nå bra klimat- och kostnadsbesparingar.

Vad gör ni mer för att främja miljöarbetet internt?
– Fyra gånger om året har vi så kallade miljöfrukostar där vi bjuder in, främst alla chefer som i sin tur bjuder in medarbetare som de tycker ska representera deras enhet. Då har vi föreläsningar och informerar om aktuella projekt och vad som är på gång inom ämnet. Det blir alltid intressanta diskussioner och vi kan fånga upp frågor som rör sig ute bland medarbetarna.

Varför tycker du att det är roligt att arbeta som miljösamordnare på Familjebostäder?
– När man jobbar med Allmännyttan måste man tänka på alla innevånares bästa. Det gäller inte bara våra hyresgäster utan det är stockholmarna som helhet. Jag får arbeta med allt, det handlar om trygghet och miljö i områdena, biologisk mångfald, återvinning och avfall , mobilitetslösningar och kommande lagkrav. Det tycker jag är jättepositivt, att jag får vara en del av hela Stockholms utbyggnad och vara med och påverka de viktiga sakerna. När vi lär oss något nytt lägger vi in det i nästa projekt och förbättrar oss hela tiden.

Familjebostäders klimatarbete i byggprojekt

Familjebostäder arbetar efter de lagstadgade klimatdeklarationernas riktlinjer.
2025 kommer en skärpning då man måste sätta ett gränsvärde för hur mycket varje byggprojekt får kosta i CO2-utsläpp. Denna metod inrättade Familjebostäder redan 2023 och man arbetar efter den i varje nytt projekt. Dessutom ser man till att hitta nya lösningar, stort som smått, för att halvera gränsen till 2030. Återbrukshubben är en sådan lösning.

Läs mer: Miljö & klimat (familjebostader.com)

Källa: Elin Lantz, miljösamordnare på Familjebostäder

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega