Partnertext från Familjebostäder Stockholm

På jakt efter fuskare – hittills i år har de hittat 89

Familjebostäder har genom digert detektivarbete utrett oriktiga hyresförhållanden och hittills i år friställt 89 lägenheter. – En rättvis förmedling av våra hyresrätter är A och O för oss, säger Carl-Henrik Nordström, chef för det bosociala arbetet.

Familjebostäders Bosociala grupp består av tio personer. Det är jurister, socionomer och utredare med erfarenhet från polisväsendet. Gruppens uppdrag är att hantera juridiska processer och motverka oriktiga hyresförhållanden. De utreder bostadsbedrägerier såsom olaga andrahand, ocker och felaktig folkbokföring. De arbetar också med att hantera och utreda störningar och vanvård. Tillsammans hanterar gruppen ärenden i Familjebostäders drygt 21 000 lägenheter.

– Vi arbetar även vräkningsförebyggande med ett eget framtaget metodstöd där vi hjälper våra hyresgäster som har stora hyresskulder. Vi är otroligt stolta över att vi kan förebygga många vräkningar, särskilt när det rör familjer med barn, förklarar Carl-Henrik Nordström, chef för den Bosociala gruppen.

60 procent fler friställda lägenheter
De senaste åren har arbetet med att upptäcka, utreda och slutligen friställa lägenheter gällande oriktiga hyresförhållanden intensifierats. Resultatet är att fler lägenheter blir tillgängliga för den allmänna bostadskön, att det blir färre störningar och mindre oro för andra hyresgäster i våra trapphus.

– Vi har kunnat friställa 60 procent fler lägenheter jämfört med tidigare år. Fram till och med september är vi uppe i 89 och om vi håller samma takt så blir det drygt 120 lägenheter totalt i år. Det motsvarar cirka tre nybyggda fastigheter, säger han.

Erik Lindqvist är jurist i den Bosociala gruppen och han är inne på samma spår. Han anser att det är kostnadseffektivt för bostadsbolaget att friställa lägenheter.

– Det är bra att man prioriterar den här typen av arbete. Våra hyresrätter ska förmedlas rättvist av Bostadsförmedlingen och inte finnas på en svart marknad. Lönekostnaderna är lätta att motivera utifrån värdet av att friställa lägenheter till stockholmarna.

Samhällsansvar
Familjebostäder tar också ett samhällsansvar genom att motverka den här typen av oegentligheter, menar Carl-Henrik Nordström.

– Att hyra ut sin lägenhet i andra hand är en lukrativ affär som i grunden är orättvis. För varje lägenhet som hyrs ut till ockerhyra finns en stockholmare som står i kön och väntar på sin möjlighet att få flytta in. Systemet tjänar på att vi blir av med de som fuskar.

Framgångsfaktorer
Det finns ett antal framgångsfaktorer som har gjort att Bosociala gruppen har blivit så effektiv.

– Framförallt arbetar vi mer dedikerat och fokuserat med utredningar, där vi prövar olika infallsvinklar och aktivt och kontinuerligt har en bra och tät kommunikation med samtliga utredare i gruppen. Synergieffekten av att vi har flertal funktioner och kompetenser är mycket stor.

– Vi har implementerat ett arbetssätt i organisationen där de medarbetare, som befinner sig närmast hyresgästerna, ska agera tidigt och aktivt. Kommunikationen inom organisationen fungerar bättre nu än förut. Familjebostäder hanterar också inkomna tips på ett annat sätt än tidigare, berättar Carl-Henrik Nordström.

Det innebär att förvaltningsteamen inom bolaget; husvärdar, biträdande förvaltare och förvaltare också har ökat fokus på att hitta olaga-andrahands-uthyrningar. Är det verkligen kontraktsinnehavaren som anmäler ett fel i en lägenhet? Om någon ringer in, vart går numret, är det kopplat till kontraktsinnehavaren?

Kunskap om hyresgästerna
Förvaltningspersonalen har också kunskapen om hyresgästerna och vet vilka som rör sig i fastigheterna. Har personalen inte sett en viss hyresgäst på länge, men sett andra komma och gå? Står det flera namn på dörren? Detta är indikatorer på att lägenheten hyrs ut olovligen och det rapporteras till Bosociala gruppen.

– Vi har mer fokus på att arbeta proaktivt och har ett bättre internt samarbete. Vi ser att alla är viktiga för att ge oss möjlighet att kunna bedriva bra utredningar, säger Carl-Henrik Nordström.

Oegentligheter upptäcks också på andra sätt berättar Erik Lindqvist.

– Det är tips från närboende. Grannar anmäler för att de upplever att det är otryggt när de inte vet vilka som bo i en lägenhet. Det ärendena prioriterar vi först och de är viktigast för oss att stävja och lösa. I många andra fall finns det även så kallad ärendegemenskap mellan till exempel störningar, obetalda hyror och andra problem. I de fallen blir det ett utredningsarbete för att se vilka de faktiska boendeförhållandena är och om det kan finnas ett oriktigt hyresförhållande i botten.

Detektivarbete
Det är själva utredningsarbetet som både Erik och Carl-Henrik uppskattar mest med sitt arbete. Det är ett spännande arbete där man får gräva, luska och se vad som rent fysiskt döljer sig bakom dörrarna. Det är då de hittar lägenheter som används till helt andra syften än som bostad och av helt andra personer än kontraktsinnehavaren. Hyresgästernas ”kreativa” verksamhet följer ofta inga givna mallar och det gäller för gruppen att vara lösningsorienterad.

– Det är tillfredsställande när man har bedrivit en utredning och sedan ser ett lyckat resultat. Det är en form av detektivarbete som är väldigt roligt, enas de bägge om.

Otrygghet är en utmaning
Men i arbetet finns även utmaningar och det handlar mycket om det övriga samhällets utveckling där otrygghet växer. Hyresgästerna känner det och även den egna personalen kan uppleva otrygghet och känna sig hotade.

– Man märker tydligt att otryggheten har ökat enormt. Folk är räddare för att vittna eller är oroliga för hot om de skulle anmäla och ställa upp i olika ärenden, säger Erik Lindkvist.

Därför är gruppens arbete så viktigt, anser Carl-Henrik Nordström, att de fortsätter enträget jobba på den inslagna vägen.

Roligt på jobbet
För de har roligt på jobbet också. Veckorna och ärendena är varierande. Det är utmanande och fartfyllt och både Carl-Henrik och Erik säger att de gillar att jobba i högt tempo.

– Familjebostäder är en bra arbetsplats med väldigt många kompetenta medarbetare, vilket gör att det är roligt att gå till jobbet, säger Carl-Henrik Nordström och Erik Lindkvist håller med:

– Ja, Familjebostäder är en väldigt bra arbetsgivare när det kommer till utredningsarbetet, vi har ganska fria tyglar att utreda på det sätt vi finner lämpligt. Det är belönande att vi gör nytta. Någon av de 89 friställda lägenheterna är ju potentiellt någons första lägenhet.

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega