Partnertext från Familjebostäder Stockholm

”Här ute kan vi inte bara förvalta hus”

”Som förvaltare i Tensta får jag jobba med det mänskliga perspektivet, det var därför jag sökte mig till Familjebostäder”, säger Petra Dahlberg när vi träffar henne och Marcela Serrano på Familjebostäders lokalkontor i Rinkeby.

Familjebostäder är med sina 1 324 bostäder den största fastighetsägaren i Rinkeby, där Marcela jobbar som förvaltare sedan fjorton år. Här arbetsleder hon ett team på elva personer beståendes av husvärdar, reparatörer och fastighetsskötare.

Petra gick in i rollen som förvaltare i Tensta och Västerort 2016 och har även hon personalansvar för tio personer i ett team som jobbar nära Marcelas. I Tensta har bolaget 854 bostäder, men utmaningarna är desamma.

Kommunikation en utmaning
Entusiastiskt och målmedvetet berättar de om utmaningarna med förvaltning i förorten och den största är de helt överens om; kommunikation! Järvaområdet är en smältdeg av människor, språk och kulturer från hela världen, något som naturligt skapar andra förutsättningar och utmaningar i kontakten med hyresgästerna.

Det finns ibland en misstro hos våra hyresgäster kring att de varken kan påverka boendemiljön eller närområdet, och att Familjebostäder inte lyssnar. Men det är precis det som är förvaltningens viktigaste roll menar de. Den återkommande dialogen, och relationen med våra hyresgäster är en viktig framgångsfaktor.

– Där gör våra husvärdar ett fantastiskt jobb med att bygga upp bra och nära relationer med hyresgästerna, säger Marcela. Många gånger behöver vi ha med oss dem för att öppna upp för samtal. De personliga relationerna är helt enkelt nyckeln för att vi ska kunna skapa tillit till oss som hyresvärd.

Ett stöttande ledarskap
Att lyssna på och stötta, återkommer även som en viktig del för dem i ledarrollen. Många gånger har husvärdarna varit med om jobbiga saker och behöver prata av sig när de kommer till kontoret. Det finns mycket omtanke och kärlek i våra team och alla är måna om varandra.

Trygghetsfrågorna överst på dagordningen
Samtidigt som medier är snabba på att rapportera om kriminalitet och brottslighet, finns den andra positiva bilden av förorten hela tiden närvarande för dem.

– Tidiga morgnar, berättar Marcela, är Rinkeby ett samhälle som sprudlar av liv. Människor är på väg till arbete och studier i fulla bussar, ovanligt tidigt till och med. Tänk om någon reporter hade velat skriva om det!

– Det kan många gånger kännas nedslående att bilden man jobbat i många år för att förändra kan raseras av en enda artikel, säger Petra. Här ute kan vi inte bara förvalta hus utan vi blir hela tiden insugna i samhällsdebatten, fortsätter hon.

Ofta handlar samtalen med hyresgästerna om just upplevd otrygghet. Det här är vår viktigaste fråga menar de, självklart ska man känna sig trygg i sitt hem och närområde. Familjebostäder arbetar ständigt med trygghetsfrågan på olika nivåer.

På fastighetsnivå tittar vi på saker som bättre belysning, trivsamma gårdar med låga buskage och kameror på platser som behöver det. Men som bolag samarbetar vi också med andra lokala fastighetsägare, polisen, föreningar och stadsdelen för mer omfattande åtgärder, berättar de.

– Men varken vi eller någon aktör kan göra hela skillnaden, de boende måste också vara en del av lösningen och deras perspektiv och engagemang är ovärderligt, säger Petra. Jag försöker lyssna och ta till mig av hyresgästernas förslag och önskemål, och på så vis skapar vi tillsammans ett bättre och tryggare område fortsätter hon.

– Det bästa med jobbet är att vi i vår roll som förvaltare får väldigt mycket tillbaka. Både av våra hyresgäster och av medarbetarna. Vi känner att vi gör skillnad i en viktig roll som så tydligt påverkar människors vardag.

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega