Förvaltarens råd i lågkonjunktur: Hitta alternativa lösningar

Ted Örneborn, Heba Fastighets AB och Fredrik de Maré, Cowi Projektbyrån. Mittenfoto: Pexels

Materialpriser har ökat, giltighetstider för offerter har kortats ner rejält och osäkerheten bland entreprenörer spär på anbudspriser. När konjunkturen viker kan fastighetsförvaltaren behöva bryta gamla vanor och hitta alternativa lösningar.

Det är något som Ted Örneborn, fastighetsförvaltare på Heba Fastighets AB, märker av i sitt dagliga arbete.

– Under pandemin såg jag att det vid ett tillfälle var timpriser, alltså inte ens dagspriser, för material. Även om det inte är så illa nu, så är det absolut kortare tider på till exempel offerter och materialpriser än vad det har varit tidigare, säger han.

Säljare och köpare har inte mötts
En stark osäkerhet kring framtiden har skapat ett läge där många leverantörer försöker rida ut stormen, och vänta på bättre tider. Ted Örneborn menar att det troligtvis kommer att dröja till sommaren innan vi får någon typ av stabilitet på priser.

– Jag tycker fortfarande många leverantörer och säljare vill ha alldeles för bra betalt, sett till hur världsläget ser ut idag. Det kommer bli någon form av kris i byggsektorn till sommaren, och då kommer till exempel materialpriser att sjunka.

För förvaltare innebär det att man bör tänka ett varv extra innan man kastar sig in i en större renovering eller planerat underhåll. Är det inte akut kan det löna sig att ha is i magen.

– Ett läckande tak kanske inte går att skjuta på framtiden. Men om det går att göra det, så är det nog ganska bra. Det går också att hitta alternativa lösningar, det kan vara så att det lönar sig att göra en tillfällig reparation för att vänta tills prisbilden är mer gynnsam.

Entreprenören står för risken
Något han också märker av är anbudstider på offerter. Tiderna har blivit betydligt kortare, vilket är en direkt konsekvens av den osäkra framtiden. Entreprenörer och leverantörer står för riskerna när de lämnar fasta priser idag, menar han.

– Risken är att man får betala lite för mycket just nu. Man vill också ha något typ av påslag som inte funnits tidigare. De har blivit väldigt kreativa i att hitta på nya avgifter.

Är det något som är extra viktigt att kontrollera nu?
– Man behöver ha mycket bättre koll på hur solida entreprenörerna är. Kolla den ekonomiska statusen på bolaget. Det kanske är så att man har jobbat med en entreprenör mycket genom åren och vet att de är bra, men det kan ju ha hänt något nu som man inte känner till. Många entreprenörer har fått betydligt högre kostnader än tidigare.

Även Fredrik de Maré, projektledare på Cowi Projektbyrån, har märkt av förändringar i upphandlingsfasen. Många väljer att avvakta med planerade projekt i väntan på säkrare tider, berättar han.

– Man vill vänta och se vad som händer med inflationen och kriget. Vi har många beställare som bara väntar på att komma igång, men avvaktar.

Kontrollera arbetskraften
Förutom högre materialpriser och kortare offerttider lyfter Fredrik de Maré fram en faktor som blir extra viktig att kontrollera när entreprenörernas marginaler pressas till följd av högre priser.

– De försöker så klart hitta genvägar för att kapa sina kostnader också, det kan till exempel handla om billigare arbetskraft. Det är viktigt att kontrollera till exempel underentreprenörer. Vi är till exempel väldigt tydliga med att de ska vara godkända, och ID06 är obligatoriskt på arbetsplatserna, säger Fredrik.

Utöver det blir det ännu viktigare att specificera materialval i upphandlingen. Vill man ha en viss standard på något kan det vara bra att avtala om materialval redan i projekterings- och upphandlingsfasen.

– Valet av material är sätt för entreprenören att komma ner i kostnader, vilket kan vara extra aktuellt i dagens ekonomiska klimat.

Alternativ för bra kostnadskontroll
Ett sätt att motverka onödiga kostnader och samtidigt ha bra koll på projektet är att driva det genom samverkan, det vill säga tillsammans med entreprenören, något som har blivit allt mer populärt den senaste tiden.

– Man eliminerar ofta extrakostnader, det brukar bli en smidigare resa. Både beställare och entreprenörerna gillar det upplägget just nu, säger Fredrik de Maré.

Text: Jakob Gromer
redaktionen@forvaltarforum.se

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega