Partnertext från Familjebostäder Stockholm

Nytänkande och mod krävs för att halvera utsläppen

Foto: Fredrik Hjerling

Byggbranschen måste ställa om för att radikalt minska sin klimatpåverkan. Emma Evers Holm leder ett utvecklingsprojekt på Familjebostäder för att halvera utsläppen i nyproduktionen till 2030. –Vi måste börja, vi måste våga och det måste ske snabbt.

I snart sju år har Emma Evers Holm arbetat på Familjebostäder. Hon började som trainee, nyexaminerad från Chalmers med en kandidat i arkitektur och teknik och en master i industriell ekologi. Hennes kompetens togs snabbt till vara, först som biträdande projektledare, i dag som hållbarhetsstrateg och en nyckelspelare för den omställning som nu tar fart på allvar.

– När jag skrev mitt examensarbete om hållbarhet i byggbranschen 2016 hade forskningen börjat identifiera byggskedets betydande klimatpåverkan medan branschen fortfarande fokuserade nästan enbart på energianvändningen, säger Emma Evers Holm

Det var sju år sedan. Nu är frågan högst på dagordningen.

– Vi har gått från att inte prata alls om klimatpåverkan från byggskedet till att det nu är en glödhet fråga i branschen.

Inte vänta på perfekta förslag
På Familjebostäder har hållbarhetsarbetet på byggsidan fram till nu framförallt handlat om giftfria byggmaterial, minskad energianvändning och hantering av byggavfall.

– Vi har kartlagt bolagets klimatpåverkan, men vi har ännu inte jobbat aktivt i projekten med att minska deras utsläpp. Nu behöver vi arbeta både med utformningen och med upphandlingskrav, för att säkerställa att vi klarar uppdraget om minskade utsläpp, säger Emma Evers Holm.

Utifrån nya lagkrav och utsläppsmål har Familjebostäder satt målet att halvera bolagets totala koldioxidutsläpp till 2030. Av de totala utsläppen står nyproduktionen för absolut den största delen, cirka 41 ton växthusgaser. Samtidigt som vi ska fortsätta bygga nya bostäder till stockholmarna.

– Det är ett högt satt mål som kommer att kräva beslut och prioriteringar på högsta nivå. Otroligt viktigt att vi lyckas skapa en bra lärandekultur där vi vågar prova att börja göra saker för att kunna ta nästa steg. Inte bara sitta och vänta på ett perfekt förslag, utan istället ständigt prova och utvärdera, säger Emma Evers Holm och tillägger: sjukt utmanande och roligt.

Rätt material på rätt plats
För att nå målet 2030 har Familjebostäder startat ett projekt för att utveckla arbetssätten i hela byggprocessen. Rätt analyser ska göras i rätt läge. Nya krav ska ställas i upphandlingar och fler verktyg krävs för att varje projekt ska ha förutsättningar att lyckas.

– För att nå målen behöver utsläpp kapas i alla delar. Först och främst ska vi inte bygga mer än nödvändigt i projekten, kan vi till exempel undvika att bygga underjordiska garage och källarplan har vi sparat in mycket. Sedan handlar det dels om att använda rätt material på rätt plats och att optimera konstruktionen. Och dels om att använda material med lägre utsläpp från tillverkningen eller allra helst återbrukade eller återvunna material, säger Emma Evers Holm.

Högt kostnadsläge
Omställningen ska ske i ett läge när byggbranschen bromsat in kraftigt till följd av ett rekordhögt kostnadsläge och mycket svag konjunktur. Då är det risk att nytänkande får kliva åt sidan.

– Det är viktigt att påminna sig om vad det handlar om. Slutmålet är att använda mindre resurser, vilket i teorin borde bli billigare, inte dyrare. Vi behöver bli bättre på att hushålla med material, återanvända, inte överdimensionera konstruktionerna och minska mängden byggavfall. På sikt borde det vara det mest lönsamma, men det kräver också ekonomiska incitament som gynnar de hållbara valen, säger Emma Evers Holm.

Inte vänta – börja nu
Familjebostäders nya mål börjar ticka redan nu. Omställningen är stor att göra för en byggportfölj som väntas växa och ta fart rejält 2026.

– Vi måste börja göra nu. Vi har stor kompetens, många gånger större än vi tror, men har svårt att veta i vilken ände vi ska börja. Därför är det så kul att vi nu har detta utvecklingsprojekt, där vi med hjälp av extern kompetens kan sätta en struktur för arbetet och komma igång med görandet.

 

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega