”Många vill bygga kärnkraftverk när det bara behövs en vindsnurra!”

… Robert Hägg, försäljningschef på Eways, som är ny partner till Förvaltarforum

Varför blir ni partner till Förvaltarforum?
– Vi bygger laddnät och laddstationer som ofta sätts upp i eller i anslutning till fastigheter. Förvaltare och förvaltarorganisationer är en av våra viktigaste målgrupper och våra beställare.

– Dessutom har vi varit med på ert seminarium Framtidens Förvaltare och tyckt att det har varit bra ämnen där och en intressant mötesplats.

Vad hoppas ni få ut av partnerskapet?
– Vi hoppas få ut närmare relationer med både existerande och nya kunder. Dessutom vill vi få ökad förståelse för deras utmaningar och vad de kan behöva hjälp med från en laddoperatör.

– Nu pratar branschen mycket om digitalisering och hur man ska få tillgång till data och kunna använda den för smarta beslut. Om vi är med och överhör sådant så blir vi duktigare på att leverera det kunderna efterfrågar.

Vilka kunder söker sig till er?
– 25% är fastighetsägare och 25% är stora företag, 20% är villaägare och resterande är kommuner och parkeringsoperatörer.

Vad kan ni erbjuda dem?
– Vi har en lösning där vi tar hela ansvaret från att projektera till att installera, driftsätta och hantera hela kunddialogen åt förvaltaren. Förvaltaren behöver inte blandas in, vi har automatiserat allt i våra system.

– Vi hjälper även till med lastbalansering så att inte el-abonnemang överskrids i fastigheterna. Då blir det onödiga effekttoppar som ökar kostnaden.

– Sedan kan vi även förse förvaltare eller fastighetsägare med statistik och uppkopplingar till deras interna system, för debitering på hyresavin, till exempel.

Vad är det mest spännande som händer hos er just nu?
– Eways grundades 2015 och jag kom in för fyra år sedan och var då nummer fyra i företaget. Idag är vi 65–70 personer. Den här marknaden exploderar och vi har växt till att bli Sveriges ledande oberoende laddoperatör för att ladda på jobbet och hemma. Vi fortsätter att expandera och etablerar lokalkontor i hela Sverige, det är spännande.

Vilka är era största utmaningar?
– Det råder materialbrist, bland annat på grund av brist av komponenter till halvledare, och dessutom är det ökade fraktkostnader på grund av containerbrist. Vi har till och med svårt att få tag i elbilar till personalen. Därför är det bra att vara ute i god tid. Sen har Eways ett brett utbud av laddstationer vilket förstås hjälper till.

Hur tror du att mobilitetslösningarna ser ut i framtiden?
– Elbilar kommer inte vara de enda fordonen. Det blir andra typer av uppfinningar men däremot kommer el att vara det viktigaste och primära ”bränslet” under ganska lång tid. Elcyklar har redan ökat och blivit en enorm framgång! Vi har laddstationer som är utrustade med ”två hål i väggen”, så kallat schuco-uttag, så att man kan ladda sin moped eller cykel på samma laddstation som bilen.

– Jag tror också mycket på elektrifiering av transportbilar – som åker dygnet runt. Där kommer elektrifieringen att vara väldigt viktig. Vi har flera kunder inom transport som vi hjälper att elektrifiera fordonsflottan; Postnord, Bring och DHL.

– Färre och färre kommer däremot att ha egen bil framöver, men nyttja samma fordon genom pooler. Det blir också mer spårbundna transporter. Tittar vi ännu längre fram blir det andra sorters lufttransporter. Där emellan kommer vi att ha fordon som hänger eller går på räls ovanför mark, så ytorna på marken kan utnyttjas till annat, som man ser i andra världsdelar.

Hur kommer det att påverka fastighetsförvaltningen?
– Vi är många i min generation som ser bilen som en frihet. Det är de yngre som kommer att strunta i att äga egen bil och i stället nyttja bil-pooler. Men jag tror inte att det blir en minskning av antalet p-platser. I nybyggda bostadsområden i Stockholm är p-talen låga från början, så jag tror inte förvaltaren kan plocka bort några P-platser där.

– Större städer, med brist på laddplatser i city, kommer att gå ut och fråga fastighetsägare om de kan dela med sig av sina p-platser och göra om dem till publika platser, för att lösa mobilitets- och parkeringsproblemen.

Har du tips till förvaltare, hur de ska tänka gällande laddplatser?
– Tänk igenom; vilka hyresgäster har vi, vilka behov har de och hur kan vi tillgodose dem? Många tror att det måste gå att ladda fort. Men, precis som med en vanlig bil med fossilt bränsle, tankar du inte varje gång du har åkt en kort sträcka. Elbilen behöver inte heller vara full jämnt.

– Många vill bygga ett kärnkraftverk när det egentligen bara behövs en vindsnurra! Erbjud lite el till många – då blir fler nöjda i stället för att ge snabb laddning till de första som frågar och sedan kan man inte erbjuda laddning till fler.

– Se det inte som en kostnad, det är en investering i fastigheten för framtiden. Och, man har möjlighet att få intäkter. Hyresgästen är ofta villig att betala för att få hjälp att ladda bilen.

– Bygg ut i lagom takt. Gör kundundersökning, fråga hyresgästerna vad de har för behov (vi kan hjälpa till med kundundersökning). Använd inte pengar i onödan utan ha en hållbar utvecklingsplan.

– Det finns bidrag att få från staten när man etablerar laddningsplatser, men man behöver inte överutnyttja resurserna bara för att man får bidrag. Det är inte ett hållbart tänk!

Text: Marit Engstedt
marit.engstedt@forvaltarforum.se

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega