Vill du nå våra 25 000 andra förvaltare?
Vill du ha förvaltarforum direkt i mailen?

Dags att kolla upp dina lokalhyresavtal

Nu är det hög tid att börja kolla om du vill ändra villkoren i dina lokalhyresavtal som löper ut den 30 juni nästa år.

Mitten på augusti är en bra tid att starta detta arbete eftersom det är vanligt att lokalhyresavtal har en uppsägningstid på nio månader. Löper avtalet ut siste juni nästa år måste uppsägning för villkorsändringar ske senast den 30 september i år.

Vet du inte när dina lokalhyresavtal behöver sägas upp är det dags att kontrollera detta nu, så att du vet om du måste börja med förberedelserna för en ändring av villkoren.

Genom att förhandla kan man ändra villkoren utan att säga upp avtalet, men om parterna inte kommer överens innan en uppsägning måste ske bör avtalet sägas upp. Annars går du miste om ditt starkaste förhandlingsverktyg.

Regler för uppsägning
Tänk på att skicka uppsägningen innan uppsägningstiden börjar. Det finns nämligen krav på delgivning som innebär att det går att bevisa att motparten fått den i så god tid att uppsägningstiden hinner löpa ut innan hyrestidens slut.

Uppsägningen måste också formuleras enligt reglerna för att gälla. Till exempel måste den innehålla villkoren för att hyresavtalet ska förlängas.

Undvik vanliga misstag
Om uppsägningen inte är utformad enligt reglerna på grund av formella brister eller om den har skickats till fel person räknas den som ogiltig. Det betyder att en ny hyresperiod påbörjas med samma villkor som tidigare.

Begär hyresvärden oskäliga villkor för förlängning kan denne krävas på skadestånd om parterna inte lyckas komma fram till en överenskommelse och hyresgästen flyttar.

Av dessa skäl bör du påbörja förberedelserna för ändringar i villkoren i god tid, kolla så att allt blir rätt och ta hjälp vid osäkerhet.

Text: Mats Cato
mats.cato@forvaltarforum.se

 

10 vanligaste misstagen vid uppsägning

Hallqvists Advokatbyrå Bostadsjuristerna har tagit fram listan med vanligaste fallgroparna när lokalhyresgästavtal sägs upp:

  1. Uppsägningen saknar underrättelse
  2. Fel part eller fel avtal i uppsägningen
  3. Uppsägningen sker vid fel tidpunkt
  4. Uppsägning utan att ange villkoren
  5. Uppsägning utan delgivning
  6. Uppsägningen görs endast muntligen
  7. Uppsägning utan tydlig avsändare
  8. Felaktiga uppsägningar accepteras
  9. Hyresvärden känner inte till reglerna om rätt till skadestånd för lokalhyresgästen
  10. Ersättning utbetalas – trots avsaknad av besittningsskydd

Bli den första att kommentera "Dags att kolla upp dina lokalhyresavtal"

Kommentera

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in
Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega