Öbo och Locum: Manuella OVK-besiktningar snart ett minne blott

Manuell mätning av ventilationen kommer snart att ersättas av automatisk avmätning, menar Jonas Tannerstad och Mikael Nutsos. Foto tv: Svensk Ventilation

Digitalisering av fastighetssystem är numera vardag. Men ventilationssystem ligger efter – trots att de ofta är energitjuvar. Dessutom har lagstiftningen kring den obligatoriska ventilationskontrollen inte hängt med menar Jonas Tannerstad på Öbo.

Automatiserade värmesystem, uppkopplade passersystem och tekniska lösningar som minskar energiförbrukningen är numera vardagsmat hos flera fastighetsägare. Men ventilationssystemet har inte riktigt hängt med, menar Jonas Tannerstad, Chef för el & automation på ÖrebroBostäder, Öbo, och förklarar att det faktiskt finns teknik idag som möjliggör automatisering för ventilationssystemet.

– Det finns en stor potential att göra saker bättre. Man inhämtar mätdata och bygger upp processer för att kunna fatta mer datadrivna beslut. OVK en faktor som man kan automatisera med hjälp av data. Det ger stora och nya möjligheter, säger han.

Utmaningar kring OVK-regleringar
OVK ska göras innan ett ventilationssystem tas i bruk för första gången. Sedan ska OVK göras regelbundet, var 3 eller 6 år i återkommande besiktningar. Då mäter man bland annat att omsättning av luften, luftflödet är tillräckligt högt i byggnaden.

Enligt lagstiftningen finns det gränsvärden av luftflöden i fastighetens olika utrymmen. Ett ventilationssystem som anpassar sig efter det faktiska klimatet i fastigheten kan potentiellt leda till att ventilationssystemet ‘understiger’ de bestämda gränsvärdena som gäller för fastigheten, trots att både luftkvalitet och flöde är bättre än tidigare.

– I de här tiderna, präglade av energiomställning och hållbarhet, blir den traditionella OVK-besiktningen väldigt ålderdomligt. Lagen borde anpassas mer efter dagens förutsättningar. Jag har svårt att se varför ett föråldrat lagstiftning ska hindra det som faktiskt gynnar klimatet och samhället, säger Jonas Tannerstad.

OVK blir en naturlig biprodukt
Han berättar att ÖBO redan har installerat ett fullt fungerande ventilationssystem som hela tiden anpassar sig efter verkligheten – och som kan skicka OVK-protokoll till förvaltaren i realtid. Förvaltaren kan tack vare automatiserat ventilationssystem exempelvis få ett OVK-protokoll levererat var tionde minut, istället för vart tredje år. Inga manuella mätningar krävs och inga faktiska platsbesök i fastigheten blir nödvändiga. Allt sker med ett par knapptryck – om ens det.

– Det som är intressant är att det inte kräver någon särskild leverantör av system, utan det går att använda det man redan har. Det som krävs är att man bygger upp en styrning och har mätare.

Med ett automatiserat ventilationssystem, styrt av data som moderna sensorer och läsare hämtar in till förvaltaren, blir OVK-besiktningen egentligen en biprodukt, menar Jonas.

Kontroller saknas mellan OVK
Mikael Nutsos är teknisk utredare på Locum och även uppfinnare av en metod som möjliggör digitalisering av kontroller i ventilationssystem. Han berättar att det ofta inte finns några mätningar, eller andra kontroller, mellan OVK-kontrollerna. Med sina 30 år i branschen har han genomfört OVK-besiktningar och åtgärder för mer än 500 Mkr och bläddrat igenom otaligt många protokoll.

– Behåller luften samma kvalitet genom hela flödet? Hur effektivt är luftutbytet i själva lokalerna? Ofta blundar man för dessa frågor mellan besiktningarna, samtidigt som besiktningen bara utförs på en viss del av lokalerna, säger han.

Varierande resultat beroende på utrustning
Den manuella mätprocessen har dessutom resulterat i varierande resultat beroende på typ av mätflödesinstrument och tillverkare av ventilationsdon.

– Beroende på vilket mätflödesinstrument du använder kan du få väldigt olika utslag. Mätosäkerheten är alltså hög med traditionella handhållna mätinstrument, säger han.

Med en automatiserad process för inhämtning av OVK-protokoll slipper förvaltaren mycket onödigt merarbete, samtidigt som inomhusklimatet faktiskt blir bättre hela tiden, och inte bara kring OVK-besiktningar vart tredje år. Förvaltaren kan dessutom ta datadrivna beslut och behöver inte oroa sig för den mänskliga faktorn.

– Varje dag klockan 15.00 får förvaltaren ett automatiskt OVK-protokoll. När det är dags för att skicka in OVK-protokollet till kommunen kan de ta in en extern besiktningsman som kontrollerar och granskar uppgifterna och skriver under protokollet, svårare än så är det inte.

Hur ser framtiden ut för manuella avläsningar och traditionella OVK-protokoll, kommer det att finnas kvar om 5–10 år?
– Nej, det vore helt galet. Förutom automatisering kommer driften och OVK-beslut att stöttas av AI och machine learning i stället för på manuella mätningar. Det kan nog resultera i både bättre luftkvalitet och lägre energiförbrukningen, säger Jonas Tannerstad.

– Jag kan inte tänka mig att vi ska nöja oss med traditionell OVK, som med all rätt har blivit ifrågasatt vid flera tillfällen. Vi kommer inte att fortsätta med den manuella hanteringen av denna kontroll, var tredje år, och blunda för det där emellan, säger Mikael Nutsos.

Text: Jakob Gromer
redaktionen@forvaltarforum.se

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega