Newsecs 6 tips: Så lyckas du med solcellsinvesteringen

Var tuff i kalkylerna, se upp med oseriösa aktörer och ha stenkoll på elförbrukning och dygnskurvor. Det är några av lärdomarna från Newsecs pågående, intensiva satsning på solceller. Här ger bolaget sina bästa tips för en lyckad solcellsinvestering.

Det finns en hel del fällor att se upp för, för fastighetsförvaltare som funderar på att satsa på solceller. Samtidigt är solcellsinstallationer förhållandevis enkla ingrepp jämfört med andra energiåtgärder. Det konstaterar Newsecs medarbetare Daniel Svee, client director, Patrik Brodén, projektledare och Fredrik Olsson, hållbarhetsombud, som alla har omfattande erfarenhet av solcellsprojekt.

– Solceller är på många sätt en smidig åtgärd för att kunna producera el och minska den köpta elen till fastigheter. Panelerna på taket förstör inte takkonstruktionen och åtgärden är reversibel: du kan plocka ner anläggningen när du vill. Dessutom är installationen inte särskilt störande för hyresgästerna eftersom det under entreprenadtiden främst handlar om montage på taket och lite extra spring i trapporna. Invändiga utrymmen i fastigheterna påverkas sällan för hyresgäst eller fastighetsägare, säger Patrik Brodén.

Satsning på solceller hos Folksam
Newsec fokuserar på att utveckla hållbarhets-lösningar inom fastighetsförvaltning, och solceller är en av många åtgärder där företaget drivet ett flertal projekt. En av de större satsningarna sker inom totalförvaltningsuppdraget för Folksam, där sammanlagt ett åttiotal solcellsprojekt pågår eller är planerade.

– Vi har tre strategiska delar i våra utvärderingar: ekonomin, hållbarhetsaspekter och arkitektoniska delar. Alla tre granskas innan vi fattar beslut om solcellsprojekt, säger Daniel Svee.

Newsec räknar med cirka 10–15 års återbetalningstid för sina solcellsinvesteringar, vilket i dagsläget innebär ungefär halva anläggningarnas livstid.

– Samtidigt är återbetalningstiden ur hållbarhets- och energisynpunkt betydligt kortare. Efter 2–3 år har all energi som gått åt för att framställa anläggningarna återbetalats, säger Fredrik Olsson.

Utmaningar och osäkerhetsfaktorer
Priset på solpaneler sköt i höjden förra året men har nu börjat sjunka igen, och när det gäller elpriset har det varit rejäla berg- och dalbanor de senaste åren. Det finns med andra ord en hel del utmaningar och osäkerhetsfaktorer att hantera inför en solcellssatsning.

Vad är viktigt att tänka på – och undvika gällande solcellsinstallationer:

  • Var tuff i kalkylerna. ”Den största utmaningen när det gäller lönsamhet i solcellsanläggningar är att kunna sia om elpriset 30 år framåt. Det enda som är möjligt att göra är att diskutera fram en rimlig gissning. Men undvik glädjekalkyler! Var hellre tuff i kalkylerna och sätt ett relativt lågt elpris, för att säkerställa att investeringen blir lönsam.”

  • Bygg för det egna behovet. ”Att inte behöva köpa el är den stora ekonomiska besparingen med solceller. Och ju större volymer du bygger, desto bättre blir priset per enhet. Samtidigt är det inte särskilt lönsamt med överproduktion, eftersom ekonomin i att sälja den el du inte nyttjar inte är så bra. Negativa elpriser påverkar lönsamheten rejält. Med andra ord är det viktigt att ha en hög egennyttjandegrad och optimera anläggningen för att kunna använda det mesta av elen själv. För att hamna rätt behövs ordentlig koll på fastighetens årliga förbrukning, men också dygnskurvan för förbrukningen. Vi har också valt att ha anläggningar med en toppeffekt under 500kW, för att komma under gränsen för energiskatt och moms.”

  • Bedöm taket – på lång sikt. ”En solcellsinstallation ska vara på plats i runt 30 år. Därför är det oerhört viktigt att se över både takets skick och bärighet, och göra eventuella åtgärder som kommer krävas framöver innan installationen. Om mycket förebyggande åtgärder krävs räknar vi på om det är värt satsningen, men oftast har det handlat om mindre åtgärder som en extra förstärkande balk i taket. Äldre fastigheter är ofta gediget byggda och tål mer last på taket, men nyproducerade fastigheter kan ha taklastgränser som är nedbantade på marginalen. Då kan det vara en utmaning att klara både snölastkrav och solpanelernas vikt.”

  • Se upp med oseriösa aktörer. ”Solcellsbranschen har växt oerhört snabbt de senaste åren, och även om mycket har hänt är det fortfarande på vissa sätt en omogen bransch. Framför allt upplever vi att det finns ett problem med många oseriösa montageföretag som har blossat upp. Så ett råd är att hålla sig till välkända aktörer som man kan lita på, och eventuellt ta hjälp av externa experter för att hitta rätt.”

  • Ursprunget spelar roll. ”Vi strävar efter att samarbeta med aktörer som är certifierade för tillverkning i Europa, för att så långt det är möjligt säkerställa att materialet är hållbart och sjyst tillverkat. Det innebär en högre kostnad, men vi är en del av våra kunders värdekedja och det finns ett viktigt signalvärde i att inte köpa från exempelvis Kina där vi inte vet hur arbetsförhållandena ser ut. Samtidigt är branschen en djungel. Även om paneltillverkare kallar sig europeiska är det svårt att komma ifrån att en majoritet av många solcellskomponenter kommer från Kina. Det är tveksamt om det finns någon tillverkare som kan producera solcellsanläggningar från ax till limpa utan att något råmaterial eller någon komponent kommer från Kina. Så man får helt enkelt göra så gott man kan.”

  • Ta höjd för handläggningstiderna. ”Tänk på att det kan ta tid att få bygglov för en solcellsinstallation. Skillnaden mellan olika delar av landet är stor, just nu är det exempelvis en extrem situation i Stockholm med väldigt långa väntetider. Handläggningstiden för förhandsanmälan och tillstånd för att sälja på nätet varierar också stort mellan olika nätägare, och kan ta allt ifrån några dagar till ett år.”

Text: Ulrika Ernström
redaktionen@forvaltarforum.se

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega