FÖRENING & ORGANISATION
Partnertext från Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd

Så gör vi branschen mer känd för unga – med nytt Robloxspel

För att göra branschen mer känd bland unga – och från tidig ålder – lanserar Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) Robloxspelet Fastighetsbranschen CITY TEAM. Spelet är till för 8 till 12 år och man får uppdrag utifrån olika yrkesroller.

Förra året lät vi på Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU)Ungdomsbarometern genomföra en undersökning bland unga människor i åldrarna 15–24 år om deras kännedom och attityder till fastighetsbranschen. Undersökningen visar bland annat att kännedomen om fastighetsbranschen är låg samt att den ofta förväxla med mäklarbranschen.

Som ett resultat av detta har vi på FU tagit fram en ny strategi för att öka kännedom, association och attribution hos unga människor. Den strategin inkluderar att öka kännedomen om vår bransch hos yngre barn. Internetstiftelsens årliga undersökning, svenskarna och internet, visar att Roblox är bland de största plattformarna för barn i åldrarna 8 till 12.

Spela sex olika yrkesroller
Så därför lanserar vi nu Robloxspelet Fastighetsbranschen CITY TEAM för att fler unga skall få ökad kännedom om vår bransch.

Spelet går ut på att spela sex olika yrkesroller där varje yrkesroll har tre uppdrag att utföra och det går att spela själv eller tillsammans med andra. Uppdragen är skapade utifrån och inspirerade av riktiga arbetsuppgifter med syfte att göra en tydligare koppling till branschen. Men vi vill också förmedla känslan av att jobba tillsammans som ett team, något som är viktigt i den verkliga branschen, även om vissa av branschen yrkesroller utför individuella arbeten.

Gratis och fritt att sprida
Avsändare för spelet är fastighetsbranschen.nu en hemsida skapad av FU i syfte att marknadsföra och informera om fastighetsbranschen, dess yrkesroller och utbildningar för att fler människor ska upptäcka och ta första steget in i vår bransch. Allt material, inklusive Fastighetsbranschen CITY TEAM, är gratis och fritt för alla att sprida och spela i syfte att öka kännedomen om fastighetsbranschen.

– Att göra ett spel som kopplar till vad branschen faktiskt innebär är såklart en jätteutmaning och det är väldigt svårt att mäta sig med de allra populäraste spelen i Roblox. Men samtidigt så känner jag inte till några andra liknande branscher som har gjort något med en liknande strategi på Roblox. Så det är ju kul att fastighetsbranschen är först ut. Och det är ett viktigt signalvärde att finnas på en plattform där många av de unga är, säger Tom Hansen, kommunikationsansvarig på FU.

Du hittar Fastighetsbranschen CITY TEAM här. För att spela krävs att du har Roblox installerad på din dator eller mobil.

 

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega