”Det är extremt viktigt att visa upp riktiga personer i branschen”

…Carina Lundström, Expert kompetensförsörjning på Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd, FU

Det händer en hel del hos Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd i vår. Det är Yrkes-SM i Karlstad för ungdomar, ett unikt Roblox-spel som släpps, man turnerar med Kompetensrådet och dessutom lanseras en ny hemsida. Carina Lundström på FU berättar mer.

Vad händer hos er nu under våren?
– Det största som händer under våren för oss på FU är Yrkes-SM i Karlstad där vi medverkar med en stor monter som visar upp fastighetsbranschen för målgruppen högstadieelever. Mässan äger rum vartannat år och lockar ca 20 000 ungdomar. På mässan tävlar gymnasieelever inom olika yrken som de utbildar sig till på gymnasiet. Fastighetsbranschen har inget tävlingsyrke men vi kommer att presentera vilka möjligheter som finns till karriär och utbildning tillsammans med bland andra Karlstad Bostad AB, Kristianstadbyggen, Akademiska hus och NWT.

Finns det något mer spännande på gång?
– Vi har i dagarna också släppt branschens första Roblox-spel, Fastighetsbranschen CityTeam som är ett samarbete med ett spelutvecklingsföretag i just Karlstad. Med spelet vill vi synliggöra och öka kännedomen om fastighetsbranschen för den yngre målgruppen som går på mellanstadiet.

Kommer ni att turnera med Kompetensråden?
– Ja det kommer vi göra, vi börjar i Norrköping nu den 21 mars och sedan kommer vi besöka alla 21 regioner runt om i landet. Kompetensråden är en mötesplats där bland andra fastighetsbolag och utbildningsanordnare inom fastighet på alla nivåer träffas. Det övergripande syftet är att bidra till att varje region har ett utbud av utbildningar som motsvarar efterfrågan av kompetens. Att träffas på riktigt, samtala och fika under avslappnade former underlättar samarbeten när till exempel nya utbildningar ska tas fram. Vill man delta finns alla datum på vår webb fastun.se/verktyg och man mailar mig om man vill få en inbjudan.

Vilka riktar sig Kompetensråden till, får vem som helst komma?
– Till råden bjuds HR eller VD in på de flesta fastighetsbolag i regionen. Är man fastighetschef eller till exempel förvaltare är man också varmt välkommen, dessa yrkesroller kan ofta ge en mer detaljerad och nyanserad bild av befintliga och kommande kompetensbehov, vilket vi välkomnar. Det viktiga är att man som deltagare vill dela med sig av sina erfarenheter och kunna beskriva kompetensbehoven som finns i den egna organisationen.

Ni har lanserar också en ny hemsida, berätta mer!
– Det som är nytt är fastighetsbranschen.nu som fått ett nytt formspråk och nya yrkesrollsprofiler som får representera branschen. Det är till exempel Nadia som är fastighetsförvaltare på Stockholmshem och Alex som är fastighetstekniker på Fastighetsägarna Service med flera. Vi tycker det är extremt viktigt att visa upp riktiga personer som faktiskt jobbar i branschen och våra profiler har också medverkat i korta reklamfilmer där de berättar om varför de jobbar i branschen.

Något mer som du vill förmedla?
– Vi har också gått in som partner i ett långsiktigt KTH-projekt som heter Dig it Lab tillsammans med de största fastighetsbolagen i Sverige och ett antal universitet. Målet med projektet är att maximera fördelarna med digitalisering och på så vis minska koldioxidutsläpp i byggnader.
Vår roll i projektet blir att sprida kunskaper, insikter och resultat i syfte att bidra till en mer energieffektiv och hållbar fastighetsbransch.

Av: Marit Engstedt
marit.engstedt@forvaltarforum.se

 

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega