Obetalda hyror – ta tag i situationen direkt

Att en bostads- eller lokalhyresgäst inte betalar hyran alls eller i rätt tid är ett vanligt problem som nästan alla fastighetsägare råkar ut för, säger Amanda Lagerström, fastighetsjurist hos Fastighetsägarna Syd och ansvarig för inkassoverksamheten.


Fastighetsägarna lyfter bostadspolitik i Almedalen 2024

Fastighetsägarna deltar som vanligt i årets Almedalsvecka i Visby. Vi finns på plats och samarbetar i år med bostadspolitik.se och ytterligare sex arrangörer. Syftet med samarbetet är att skapa en gemensam arena för samtal om bostadspolitik.


Platsutveckling med människan i centrum

Vi erbjuder en kurs som vänder sig till dig som vill få en ökad insikt kring hur en plats eller fastighet kan utvecklas på ett sätt som följer människans behov och ökar platsens attraktivitet.

Utnyttja det redan byggda är nya färdplanens devis

Färdplanen för ett klimatneutralt Sverige 2045 har vässats och gett 14 uppmaningar till riksdag och regering att ta snabba beslut som möjliggör omställningen. Bland annat nya regler, så befintliga byggnader och återbrukat material kan nyttjas bättre.
Kortkurser – effektivt sätt att inhämta kunskap

Du missar väl inte att vi erbjuder flera olika kortkurser online. På dessa kurser avhandlar vi specifika fastighetsjuridiska frågor under cirka en timmes tid. Perfekt när du vet exakt vilka kunskapsluckor du behöver fylla.


För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega