Partnertext från Newsec

Vad är proptech och vad kan den göra för nytta?

Carolina Edvinsson är ansvarig för digital utveckling på Newsec. Här berättar hon om hur digitaliseringen – så kallad proptech – kan minska branschens klimatpåverkan och öka social hållbarhet.

Ett område som de senast åren blivit allt hetare i vår bransch är property technology, förkortat proptech.

Enkelt beskrivet handlar det om digitalisering av fastigheter och processer inom fastighetsutveckling och förvaltning.

För förvaltningsbranschen rör digitaliseringen bland annat hur vi drar nytta av teknikutveckling och använder den data som fastigheter genererar.

Carolina Edvinsson, tidigare affärsutvecklare på Stronghold, är Head of Digital Transformation & Service Development på Newsec. Här berättar hon om proptech och framtiden för den digitala fastighetsbranschen.

Varför finns ett så stort intresse för proptech?
Precis som i många andra branscher sveper de disruptiva vindarna även över bygg- och fastighetsbranschen. De primära anledningarna till detta är att branschen historiskt underinvesterat i IT och digitalisering och ligger därför efter andra branscher.

Fastigheter är dessutom världens största tillgångsslag, varför man ser att den potentiella värdeutväxlingen på att digitalisera fastigheter minst sagt är enorm.

Intresset för ny teknik i branschen har ytterligare spätts på av det intensifierade fokuset på hållbarhet, ett område där ny teknologi kan hjälpa till.

Det finns en uppsjö av tjänster som spänner över många användningsområden, till exempel förbättrad nätverksinfrastruktur, mjukvara för analys av drift- och förvaltningsdata, digitalisering av förvaltningsprocesser (exempelvis uthyrning och insamling av förbrukningsdata), plattformstjänster för delande av information och data, nya finansieringsmöjligheter och så vidare.

Digitalisering och proptech öppnar också upp för tjänster som skapar värde för hyresgäster och som i förlängningen ökar deras betalningsvilja.

Det kan vara integrering av teknologi i vardagen för de boende, bokning av gemenskapsutrymmen, smart hem-lösningar, förbättring av inomhusklimat och bättre åtkomst till information.

Vad har pandemin inneburit för digitaliseringen och proptech?
Jag vill citera en forskare vid namn Johan Magnusson på Göteborgs Universitet:

”Pandemin har inte accelererat digitaliseringen. Den har bara gjort så att vi nu använder de digitala verktyg som vi redan hade.”

De hinder man såg före pandemin gällande vissa arbetssätt är som bortblåsta. Det finns exempel på bolag som startats utan att grundarna setts en enda gång.

Fenomenet i sig är ju dock inte nytt, eftersom det i många år har varit vanligt med exempelvis utvecklarteam på distans. Pandemin har däremot både drivit på en sense of urgency och varit en ögonöppnare för många, vilket är nog så viktigt.

Har svenska fastighetsägare den kunskap som krävs inom proptech?
Vi har ett fantastiskt klimat för utveckling av teknik i Sverige med dels en hög digital mognadsgrad, dels en generell vilja till förändring. Många är teknikhungriga.

Det kluriga kan vara att utmana invanda mönster och beteenden och att säkerställa att de nya aktörerna får tillgång till vår marknad så att vi kan lära av varandra – branschen om de teknikmöjligheter som finns och teknikbolagen om de utmaningar och möjligheter som är specifika för branschen.

Hur kan proptech stötta och främja exempelvis hållbarhet?
Proptech-lösningar möjliggör hållbarhet på flera sätt. Om man pratar om förbrukning och den generella viljan att minska branschens koldioxidavtryck så är konkreta exempel att förbättra mätbarheten, åtkomst och användande av data och att använda nya teknologier för att optimera förbrukningen.

Om vi även talar om social hållbarhet så möjliggör ny teknologi exempelvis delningsekonomi och en högre användning av gemensamma resurser.

Påverkar proptech stadsutveckling?
Det beror på hur man definierar proptech, men i den vidare definitionen gör det definitivt det! Det finns många intressanta bolag som använder intelligent mjukvara i arkitekturprocesser, vilket har potential att förbättra stadsutveckling.

Vad håller du ögonen på framåt inom området? Några trender och framtidsspaningar?
Delvis vad som händer inom den smarta arbetsplatsen, där jag tror att det bästa vi kan göra är att optimera arbetsplatsen så att den blir så bra som möjligt utifrån företagets och medarbetarens perspektiv.

Detta är troligt en mix av flera spännande platser och lösningar. Google lanserade just ett otroligt intressant hologram-projekt, vilket är riktigt spännande.

Ett område som hela tiden utvecklas är teknikutveckling inom drift och teknisk förvaltning. Här händer det mycket spännande med fokus på att öka användning av data och nya mjukvaror.

Det kommer vara än större fokus och press på att minska koldioxidutsläppen, och sedan kommer olika metoder för att ytterligare accelerera andra hållbarhetsfaktorer.

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega