Akademiska Hus 6 skäl till att satsa på digitala tvillingar

3D-skanning i en digital tvilling. Ner till hö visar den blå punkten var ”man befinner sig”. Bild: Akademiska Hus

Digitala tvillingar är på väg att förändra fastighetsbranschen, men vilka är de stora vinsterna? Peter Karlsson på Akademiska Hus ger sina 6 främsta skäl till och tips om digitaliseringens möjligheter, och varför det är värt att satsa på digitala tvillingar.

Hur mår byggnaden, och hur används den egentligen? Det – och mycket mer – kan en digital kopia av fastigheten, en så kallad digital tvilling, ge svar på. Peter Karlsson är innovationsledare på Akademiska Hus, som befinner sig mitt i en omfattande digitaliseringsresa där ambitionen är att skapa digitala tvillingar av sitt bestånd.

I nuläget är en miljon kvadratmeter snart scannade, och bolagets IoT-plattform samlar in 100 000 mätvärden var tionde minut.

Peter Karlsson, Akademiska Hus. Foto: Håkan Söderlind

– När vi scannar våra fastigheter får vi en 3D modell som vi kan fylla på med data. Det kan vara dokument som ritningar, installationer eller besiktningar, men också realtidsdata från sensorer och mätverktyg. Det innebär enorma möjligheter. I en och samma modell samlar vi en massa lager av information, som ger en överblick av fastigheten och allt som pågår, säger han.

Målet är att använda byggnaderna smartare med hjälp av data som de digitala tvillingarna genererar. Det här är Peter Karlssons främsta skäl till att det lönar sig.

Förstå hur byggnaden används
Hur bokade är mötesrummen, och dyker folk som bokat upp? Hur används kontoren? Var och när är det trängsel? En digital tvilling kan ge svar på alla frågor om hur människor använder och rör sig i lokalerna.

– Traditionellt sett har fastighetsägare inte jobbat så mycket med hur byggnader används, eftersom det har legat på hyresgästen. Men när vi förstår användandet kan vi möta behoven bättre. Jag tror att fastighetsbranschen är på väg att transformeras i detta avseende. Potentialen är enorm, både ekonomiskt och hållbarhetsmässigt.

1 Använd lokalerna effektivare
– Tanken är inte att trycka in fler folk, utan att analysera hur lokalerna kan användas bäst. Ett exempel är kontoren, där en tredjedel av rummen ofta står tomma. Ett annat exempel är mötesrummen, som bokas mer än de används. Att se detta öppnar möjligheter, exempelvis att undersöka mer samnyttjande, eller att släppa bokande mötesrum om de är tomma mer än 15 minuter.

– Sammantaget handlar det om hur vi kan hitta nya, trivsamma lösningar som inte drar lika mycket energi. Hur kan vi i fastighetssektorn öka flexibiliteten och bli en del av delningsekonomin?

2. Minska behovet av att bygga nytt
Akademiska Hus räknar med ett minskat lokalbehov på cirka 25 procent, tack vare digitala tvillingar. Det innebär också att behovet av nybyggnation minskar.

– Det är fantastiskt om vi kan hjälpa våra kunder att använda lokalerna så effektivt att nybyggen inte behövs. I Umeå kunde vi exempelvis visa att universitetets stora tentamenssalar sällan nyttjades fullt ut, och därigenom hitta andra lösningar som halverade nybyggnadsbehovet.

3. Öka trivseln
Vilka lokaler används och varför? Akademiska Hus analyserade digitala data från 10 000 rum för att se hur de nyttjades. Det gav underlag för en undersökning bland användarna om vilka rum som upplevdes som trivsamma, och varför.

– Datan gav oss grunden, och i intervjuerna fick vi fram mer om vad vi borde satsa på. Exempelvis blev det tydligt att fler fönster hade stor betydelse. Det här visar att vi kan skapa en ny fastighetsutvecklingsprocess, med datadriven information som stöd.

4. Erbjud nya tjänster
Den digitala tvillingen öppnar för nya tjänster, där data kan användas för att underlätta eller öka trivseln för de som vistas i lokalerna – exempelvis via appar. Akademiska Hus planerar flera satsningar för att göra det mer attraktivt att vara på campus, bland annat genom att underlätta för studenterna att se och enkelt boka lediga grupprum, erbjuda virtuella rundturer i lokalerna eller visa när det som är mest trängsel i restaurangen.

Effektivisera och underlätta förvaltningen
Att i realtid se vad som händer och ha alla dokument om byggnaden samlade underlättar en effektivare förvaltning.

5. Få koll på hur byggnaden mår
Hur ligger vi till med energianvändningen, hur står det till med inneklimatet, har vi några larm? En digital tvilling samlar och visualiserar data från en mängd olika system, vilket ger en snabb överblick över hur byggnaden mår, och skapar möjlighet till effektivisering och smidigare förvaltning.

6. Underlätta felsökning och underhåll
Med en digital tvilling ser driftteknikern direkt hur och var något behöver åtgärdas. Även besiktningar och ronder underlättas när det finns en samlad bild av till exempel var alla brandsläckare finns, i kombination med information om tidigare besiktningar eller åtgärder.

Till sist, vilka kostnader innebär det att satsa på digitala tvillingar?
– Det kostar, men är billigt i förhållande till vad det ger. Mitt råd är att börja med att fundera på vilka data och vilken information som redan finns, som går att samla och dra nytta av. Allt behöver inte göras på en gång.

Text: Ulrika Ernström
redaktionen@forvaltarforum.se

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega