Pionjär med 19 digitala tvillingar

Jesper Hedlund på Örebroporten ser många fördelar med digitala tvillingar.

Örebroporten är ett av de ledande svenska fastighetsbolagen när det gäller att använda digitala tvillingar för förvaltningen. Bolagets utvecklingsledare delar med sig av sina erfarenheter.

Jesper Hedlund kom i kontakt med Örebroporten när han pluggade till byggnadsingenjör på Örebro universitet. Hans examensarbete handlade om hur BIM (Building Information Modeling) kan användas i Kulturkvarteret, en av Örebroportens nya fastigheter.

Detta arbete ligger till grund för att kunna skapa digitala tvillingar och Jesper anställdes våren 2018 som utvecklingsledare Digitalisering och BIM på Örebroporten.

Samma år inledde Jesper ett samarbete med proptech-bolaget Vyer Technologies som började ta fram 3D-modeller av fastighetsbolagets fastigheter i Örebro. Nu tre år senare har Örebroporten tillgång till en digital plattform med inte mindre än 19 digitala tvillingar.

Varför satsar Örebroporten på digitala tvillingar?
– Vi tror på att samla all information som rör våra fastigheter på ett och samma ställe. Idag kan vi koppla dokument, felanmälningar, bilder, realtidsdata och annan info som annars kanske finns i driftteknikers minnen eller på nedskrivna protokoll och lappar. Vi har hittat en bra partner i Vyer som tillhandahåller plattformen för våra tvillingar, säger Jesper.

Vilka fastigheter har ni digitala tvillingar av idag?
– Idag har vi 19 stycken av våra byggnader som digitala tvillingar. Det är allt från gymnasieskolor till idrotts- och eventarenor och konserthus. Vårt resterande bestånd finns också med i plattformen men utan en 3D-modell. Då funkar de som rena inventarielistor med alla objekt som byggnaden innehåller. Vi kan fortfarande koppla samma information förutom objektets exakta position i byggnaden.

Beskriv enkelt hur systemet fungerar?
– Efter en avslutad projektering laddar vi upp BIM-modellen till plattformen. All information som är kopplad till objekten kan filtreras på olika sätt i plattformen. Sen under den vardagliga förvaltningen kan man addera annan information som man känner är nödvändig och som inte följer med i en projektering. När det sedan sker några förändringar fysiskt, så måste man komma ihåg att även uppdatera den digitala tvillingen.

Vilken nytta har ni av systemet?
– Vi ser stora fördelar med att försöka samla all information kring fastigheterna på samma ställe. Vi ser att vi kan korta ned ledtiderna när vi har behov av att söka fakta kring fastigheterna. Exempel kan vara i samband med OVK-besiktningar eller hitta alla dörrautomatiker i samband med servicearbeten.

– Vi ser också stor nytta rent utbildningsmässigt för de personer som kanske inte är så tekniskt insatta i fastigheterna. Kan man enkelt beskriva till exempel driftdata med hjälp av färger istället för komplicerade driftbilder så ökar också den övergripande förståelsen för fastigheten, vilket gör att samtliga på Örebroporten kan komma närmare kunden eller hyresgästen.

Finns det några nackdelar med systemet?
– Med nya verktyg kommer det alltid att krävas mer tid, rutiner och resurser för att säkerställa att det uppfyller den funktion som man förväntar sig. Det kanske inte är en nackdel, men man måste förbereda sig på att frågor kommer uppstå kring detta.

Hur mycket kostar systemet och hur lång är intjäningstiden?
– Vi har licenser idag som vi betalar årligen. Sen kan det tillkomma vissa kostnader om man vill göra vissa integrationer och så vidare. Vi har för dagen inte exakta mätvärden på intjänad tid men ser tydlig potential i detta.

Vilka framtidsplaner har ni för att utveckla systemet?
– Vi jobbar väldigt tätt med Vyer för att se vilka funktioner som vi önskar och om det är något som de känner ligger rätt i tiden för deras utveckling. Internt så tittar Örebroporten nu på att kunna dela med oss av vår tvilling till verksamheter och de besökare som kommer till våra byggnader och arenor. Vi vill gärna dela med oss av det som kan göra allas upplevelser av våra fastigheter så bra som möjligt!

Har du några råd till andra bolag som vill börja med digitala tvillingar?
– Börja smått och förbered alla på att man kan och kommer skala upp. Med det menar jag att säkerställa de rutiner med mera som jag nämnt tidigare. Med detta på plats och en tydlig riktning för vilka fastigheter och med vilken information man vill börja kommer arbetet löpa på bra från början, säger Jesper och tillägger;

– Sen finns det också utmaningar att lösa om man vill integrera olika system med tvillingen för att få ihop hela ekosystemet. Då kommer frågan om öppna system och API:er att dyka upp som man för eller senare ändå kommer att stöta på med den utveckling vi ser idag. Ingen leverantör kommer kunna lösa alla problem helt själv utan lösningen tror jag ligger i att dela data mellan plattformar för att kunna ta del av det bästa från alla världar.

Text: Mats Cato
mats.cato@forvaltarforum.se

 

Fakta om Örebroporten Fastigheter

Örebroporten Fastigheter AB är ett helägt kommunalt fastighetsbolag. Bolagets affärsidé är att aktivt utveckla miljöer som stärker Örebro. Örebroporten ägs av Örebro Rådhus AB och förvaltar en uthyrbar area om cirka 360 000 kvm.

 

 

 

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega