Partnertext från Newsec

Energi är en affärsmöjlighet

Fastighetsbranschen har stort fokus på att minska sina energikostnader. Energieffektiviseringar till trots behövs energi fortsatt att användas till elektrifiering och omställningen av energilandskapet. Så varför inte se energi som en affärsmöjlighet?

Fastighetsägare har en möjlighet att både arbeta med sänka sina energikostnader och bli en energileverantör till sina hyresgäster där man tillsammans skapar incitament att gemensamt använda energi smartare. I grunden handlar det om att hämta hem incitament för smarta investeringar som möjliggör teknik för att mäta samt rapportering, debitering, men också energiåtgärder som minskar den onödiga energianvändningen.

Om man ser energi som råvaran, så har fastighetsägare en möjlighet att hitta nya intäkter genom att bli en energileverantör eller ”tjänsteleverantör” där man tillsammans med sina hyresgäster skapar rätt incitament att hjälpa dem i sin energianvändning.

Fastighetsägare har idag ett antal affärsmöjligheter som innehåller energianskaffning:

  • ”Varmvattenaffären”, en mix av inköp av vatten och värmeenergi
  • ”Klimataffären”, inköp av värme och el, som levererar uppvärmning och ventilation. Ihop med realkapitalet klimatskal och installationer skapas tjänsten.
  • ”Tvätt-/tvättstugeaffären”, där råvarorna vatten och el skapar affären tillsammans med realkapital i form av tvättmaskin och torktumlare. Utifrån perspektiv kan man sälja ”tvättar” eller ”energianvändning per tvätt” beroende på modell man som fastighetsägare önskar.
  • ”Mobilitetsaffären” (parkering, lånebilar och laddinfrastruktur), där fastighetsägare köper in el-energi, drifttjänster (bevakning etc) och införskaffar realkapital i form av laddare, mark och bilar).

Varför inte ta nästa steg, affärsmöjligheten vidareförsäljning av energi? Som fastighetsägare har man alltmer verktyg att både producera och lagra energi, vilket gör att man bör ta kontroll över hela energiaffären och sälja vidare till användare oavsett om det är el, värme eller kyla.

Vikten av att mäta
Oavsett om du är aktiv i energiaffären eller inte, kommer du som fastighetsägare behöva investera i infrastruktur för att mäta mer och oftare samt kunna automatisera analyser och utskick av rapporter till både hyresgäster och fler användare inom organisationen, på grund av nya krav på hållbarhetsrapportering.

Att mäta gör att man vet sina kostnader inom affären idag och kunna addera investeringen av mättekniken och driftkostnader för den, är en förutsättning för att kunna bedöma om hela energiaffären hämtas hem ekonomiskt. Exempelvis behöver man veta vad en tvättstuga kostar och mer precist, vad kostar en tvätt idag i genomsnitt? Om jag säljer varmvatten per liter, så vill jag ha så låga förluster som möjligt. Om jag säljer energi som råvara för uppvärmning och inte ser det som en klimataffär där man säljer just klimat, då saknas incitament att minska energi.

Ha kontroll på affärerna
Risken finns att man som fastighetsägare inte kan fördela ut alla sina kostnader om man inte tar kontroll över de olika affärerna. Exempelvis när energitariffer förändras och parkeringsoperatören ansvarar för elbilsladdning med stor effektpåverkan som driver upp effektprofil och därmed kostnaderna.

Fördelarna man får som fastighetsägare är att kostnaden förflyttas till den som nyttjar, vilket stärker incitamenten för energibesparingar. Fastighetsägaren blir både nätägare och energileverantör i sin fastighet, vilket kan ge bättre elhandelsavtal. Det blir också lättare att prioritera åtgärder och investeringar.

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega