Kompetens / Nytt om utbildning & kompetens
Partnertext från Aff

AB, ABT, ABFF – När använder jag vilket?

En alltför stor okunskap finns kring vilket/vilka regelverk du ska använda när du handlar upp dina entreprenader och projekt. Nedan följer en kort sammanfattning för förvaltningsbranschen.

ABFF står för Allmänna bestämmelser för entreprenader inom fastighetsförvaltning och service och kan jämföras med byggbranschens AB04, ABT06 och ABK09. Men medan de regelverken är anpassade för projekt med början och slut, är ABFF anpassat för återkommande tjänster såsom drift, underhåll och servicetjänster.

Det finns många entreprenadavtal för drift och skötsel baserade på ABT där ute. Frågan är då, går det och varför är det så vanligt? Svaret är att det går, men det är inte det mest lämpliga! Gissningsvis är anledningen till att det är så vanligt helt enkelt att ABT är mer allmänt känt, och har funnits innan ABFF och Aff kom till.

Har du då ett tjänsteavtal baserat på ABT riskerar du att trilla ner i några fallgropar:

  • Grundläggande i ABT är att entreprenadkraven endast ska uppfyllas en enda gång, vanligtvis när projektet är klart. Det vill säga du behöver inte uppfylla dem förrän sista dagen på entreprenaden – som kan pågå under flera år.
  • Under kontraktstiden finns det terminologiskt inga ”fel” förrän slutbesiktning genomförts, det vill säga i slutet av entreprenaden.

ABFF är istället anpassat för alla typer av entreprenader som består av återkommande tjänster, och bör då också användas.

Blandade entreprenader
Men entreprenader har en förmåga att inte hålla sig till bara projekt eller bara drift – hur bör man tänka då?

Två scenarion:

  1. Drift- och förvaltningsentreprenader som även innehåller små projekt som till exempel byte av större installationer och mindre ombyggnader. Här skrivs avtalet på ABFF, men det är lämpligt att komplettera med reglerna i ABT vad avser ansvar, garanti och besiktning. Reglerna kompletterar varandra och blir då tillsammans lämpliga för hela entreprenaden.
  2. Byggprojekt som ska följas av drift och underhåll, och man vill handla det av samma företag. Då behöver man två avtal – ett baserat på ABT för projektet och ett eget avtal baserat på ABFF för driftfasen.

Lycka till med användningen av standardavtalen!

Läs fler artiklar på Förvaltarforum Kompetens
Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega