Hur ser en bra förskola ut?

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) sammanfattar i en ny rapport den forskning som finns.

Rapporten ”Förskolans fysiska miljö” är en sammanställning av dokumenterad kunskap baserat på främst forskning om utformning och användning av förskolans lokaler.

Rapporten kan användas som inspiration och stöd vid utvärdering av befintliga och nybyggda förskolelokaler och utemiljöer. Skriften innehåller förslag på två utvärderingsmetoder.

Vila och arbeta ostört
Kunskapsöversikten innehåller exempel både på när lokaler fungerar bra respektive dåligt.

Till exempel anser flera forskare att det är viktigt att lokalerna innehåller flera mindre rum där barnen kan dra sig undan att vila eller arbeta ostört.

Tillräckligt med utrymme
Det är också viktigt att det finns tillräckligt med utrymme att röra sig:

– På min förskola, med alldeles för många barn i trånga lokaler, blev det så att alla barnen bet varandra, berättar en förskollärare i Stockholm. Det blev ett stort problem som vi inte kunde komma tillrätta med. Barnen tog till det närmaste tillhygget, tänderna, för att armbåga sig fram i trängseln. När vi sedan fick flytta till större och rymligare lokaler slutade barnen tvärt att bitas.

Dålig ljudmiljö
Flera synpunkter framförs också om ljud, färgsättning, ljus och belysning. Så här skriver forskare vid Göteborgs universitet:

– Överhuvudtaget skulle kanske intresset riktas mer mot att förebygga ljud och åt att medvetet åstadkomma diffusion av direktljudet för bättre absorption och reflexion och för bättre taluppfattbarhet i rum. Ljudabsorbenterär oerhört viktiga, men de ska helst inte användas för att kompensera för från början dålig ljudplanering.

Dålig belysning
Anställda i förskolor vittnar om obehag av flimmer, störande ljud och bländning från belysning. Så här skriver två forskare som inventerat belysningen på både äldre och nybyggda förskolor i södra Sverige.

– Fastighetsansvariga och verksamhetsansvariga anser att punktbelysning, dimmer, flexibilitet, styrning som är enkel att använda samt möjlighet att använda belysningen pedagogiskt är viktigt för verksamheten. Trots detta visar inventeringen att endast en förskola har en belysningsanläggning som uppfyller flera av dessa kriterier.

De närmaste tre åren planerar landets kommuner att bygga 750 nya förskolor och 350 nya skolor. Dessutom är det många skolor och förskolor som ska byggas om eller renoveras.

Ta till vara allas erfarenheter
Helén Örtegren på SKL har projektlett rapporten och påpekar att det är viktigt att all tillgänglig kunskap tas till vara för att göra rätt.

– Många är involverade när en ny förskola ska byggas. Det är viktigt att alla erfarenheter tas till vara. Att man är överens om vad man ska bygga och hur det ska fungera när det tas i drift.

– Det är viktigt ur förvaltningsperspektiv att lokalerna är rätt byggda, så att man inte i efterhand behöver göra anpassningar på grund av felaktigheter i projektering och planering.

Text: Hans Hellberg
hans.hellberg@forvaltarforum.se

Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega