Se till att få rätt produkter vid upphandling av städtjänst

Vid städning används många olika typer av rengöringsmedel som kan vara både miljö- och hälsofarliga. Nu blir det enklare att ställa hållbarhetskrav på detta vid upphandling av städtjänster – med hjälp av Upphandlingsmyndighetens nya kriterium.

Uppskattningar i branschen visar att i ungefär hälften av alla upphandlingar av städtjänster ingår städkemikalier. Upphandlingsmyndigheten har nu tagit fram hållbarhetskriterium som gör det enkelt att vid offentlig upphandling av städtjänster ställa hållbarhetskrav på de rengöringsmedel som används. Det nya kriteriet kan verifieras av tre vanligt förekommande miljömärkningar.

– För att underlätta för de många små leverantörer som finns i städbranschen har vi tagit fram ett kriterium för rengöringsmedel som kan verifieras av Nordisk miljömärkning (Svanen), Bra Miljöval och EU Ecolabel, säger Anette Svensson, hållbarhetsspecialist på Upphandlingsmyndigheten.

Det nya kriteriet omfattar miljöfarliga, sensibiliserande och/eller hälsofarliga rengöringsmedel, rengörande golvvårdsmedel, handdiskmedel, maskindiskmedel samt tvättmedel.

– Vår bedömning är att det nya kriteriet kommer att leda till att miljömärkta kemikalier i stor utsträckning används vid utförandet av städtjänster där städkemikalier ingår, säger Anette Svensson.

När ska kriteriet användas?
Kriteriet 11567 Städkemikalier är tänkt att användas i samband med upphandling av städtjänster där leverantören själv står för att tillhandahålla städkemikalier. Kriteriet ersätter nuvarande kriterium med krav på miljömärkta städkemikalier. Det nya kriteriet ingår i undergruppen ”Villkor för utförande av tjänsten” där det även finns kriterier med villkor för till exempel doseringsutrustning, städmetoder och utbildning av personal.

I en produktupphandling som avser städkemikalier används i stället våra hållbarhetskriterier för kemiska produkter. Det gäller också vid upphandling av städtjänster där upphandlande organisation tillhandahåller de städkemikalier som leverantören ska använda vid uppdragets utförande.

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier städtjänster 11567

Källa: Upphandlingsmyndigheten

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega