Partnertext från Svefa Förvaltningsrådgivning

Ska ni handla upp nytt avtal för avfallshantering? Tänk på det här!

Nya bestämmelser för hushållens förpackningsavfall trädde i kraft 1 januari 2024. Vad kan du som fastighetsägare göra för att övergången ska bli så smidig som möjligt? Upphandlingsexpert Jenny Hemlin på Svefa reder ut och ger råd.

Första januari 2024 kommer kommunerna att ta över insamlingen av hushållens förpackningsavfall enligt beslut från regeringen i juli 2022. Detta innebär att ni som fastighetsägare behöver se över er avtalssituation för avfallshantering och i de fall ni behöver göra en ny upphandling finns det flera viktiga saker att tänka på innan ni tar detta steg.

Vi frågade Jenny Hemlin, en av Svefas experter på upphandling, vad man som fastighetsägare behöver tänka på för att undvika de vanligaste misstagen.

Jenny, var ska jag som fastighetsägare börja när det gäller avfallshanteringen?
– För det första bör ni granska ert nuvarande avtal och undersöka om ni har möjlighet att förlänga det för att ge er själva tillräckligt med tid att handla upp en ny leverantör för er avfallshantering. Det är viktigt att ha en bra överblick över avtalssituationen.

Vad är nästa steg efter att jag har skaffat mig en överblick över avtalssituationen?
– När det är dags att ta fram ett nytt avtal är det rekommenderat att göra det enligt ABFF, Allmänna bestämmelser för entreprenader inom fastighetsförvaltning och service. Detta ser till att ni har tydliga och rättvisa avtalsvillkor.

Vad innebär de nya reglerna avseende förpackningsinsamlingen?
– För att säkerställa att ni följer de nya reglerna för förpackningsinsamlingen bör ni även kontrollera hur långt er kommun har kommit i arbetet med att implementera dessa regler. Som fastighetsägare har ni ansvar att se till att den entreprenör eller leverantör ni anlitar är godkänd av er kommun från och med 1 januari 2024. Om de inte är godkända behöver ni kontakta en ny entreprenör eller leverantör.

Vad är bäst, att äga eller att hyra avfallskärl?
– Det kan även vara lämpligt att göra en inventering av era avfallskärl och bestämma om ni äger dem eller hyr dem av er nuvarande avfallsleverantör. Detta är ett passande tillfälle att fatta beslut om er strategi för avfallshantering framöver. Kanske är det mest fördelaktigt för er att äga era avfallskärl.

Hur ska jag veta vilka tjänster och resurser som jag behöver?
– En behovsanalys är också viktig inför ett nytt avtal. Ni bör undersöka om era fastigheter har förändrade behov när det gäller avfallshantering. Kan ni hantera den mängd avfall som era hyresgäster producerar? Det är viktigt att ha en realistisk bild av era behov för att kunna upphandla rätt tjänster och resurser.

Det verkar vara ett komplicerat och omfattande jobb, hur vet jag att jag får det bästa avtalet?
– Om ni känner er osäkra på hur ni ska göra, är det rekommenderat att ta hjälp av erfarna upphandlingskonsulter som arbetar med den här typen av upphandlingar. De kan ge er råd och vägledning genom processen och se till att ni får det bästa avtal för era behov.

– Att handla upp ett nytt avtal avseende avfallshantering för era fastigheter är en viktig och komplex process. Genom att följa dessa riktlinjer och ta hjälp vid behov kan ni säkerställa att ni gör ett välgrundat och framgångsrikt val för er verksamhet.

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega