Stockholmshems nya VD kliver in och vänder på stenar

Åsa Wigfeldt kom till Stockholmshem kort tid efter en sprängning och såg hur väl krishanteringen fungerade. Nu scannar hon av andra processer och rutiner genom att vända på bolagets stenar. För hon gillar struktur och ordning – men har släppt kontrollbehovet.

Tillsammans – är ett ord som Åsa Wigfeldt, nybliven VD på Stockholmshem sedan oktober förra året, gärna använder och lever utifrån. Dels privat, genom umgänge med vänner och dels i arbetet där det är de gemensamma krafterna som ger resultat, enligt henne.

– Jag trivs i lagsammanhang. Jag idrottade mycket tidigare, spelade fotboll tills jag var över 30, och gillar att umgås i grupp och göra saker tillsammans. Jag är inte den som ensam bestämmer och styr utan jag löser hellre saker ihop med andra.

Hon tycker att det funkar bäst när alla får komma till tals och där man gemensamt kommer fram till ett fungerande spelsystem, på ett organiserat sätt.

Saxat mellan kommunalt och privat
För struktur och ordning är också något som Åsa Wigfeldt uppskattar. Det var tydligt redan när hon som ung satt vid skrivbordet i flickrummet i förorten Vårberg och ritade planritningar på fiffiga och praktiska lägenheter. Det ville hon fortsätta med och sökte och kom in på Arkitekthögskolan efter gymnasiet.

– Men jag gick bara ett år. Jag lärde mig massor om byggnader, teknik och arkitekturhistoria men när det kom till ritningarna skulle vi arbeta med olika formspråk. Jag var mer inne på att rita rationellt, praktiskt och välfungerande.

Som tur var tipsade idrottskompisarna på KTH om Lantmäterilinjen som Åsa hoppade på och där trivdes hon bättre. Efter studierna fick hon så småningom jobb inom Stockholms Stad. Det var här hennes långa erfarenhet med att arbeta inom stadens förvaltning började. Genom alla år har hon saxat mellan Stockholms Stad och privata bolag och hon har erfarenhet från både kommunalpolitiskt styrda, såväl som börsnoterade, bolag.

Ekonomi och värdering
Till en början arbetade hon med handlägga låneansökningar om statliga bostadslån , sedan klev hon över till ett privat värderingsföretag där hon var en av de första tjejerna i ett killdominerat bolag, ”kul och roligt”, enligt henne. Bolaget såldes och de hamnade på Catella Fastighetsekonomi som då hade fastighetsvärdering.

Så småningom kom hon till Nordbanken Fastigheter AB och arbetade med de fastigheter som banken tog över under fastighetskrisen på 1990-talet. Hon reste även runt och undervisade i fastighetsekonomi på olika kontor. Men, det blev väl ansträngande och Åsa Wigfeldt blev sjukskriven en längre tid. Det var jobbigt då, men en bra erfarenhet idag, enligt henne.

När hon skulle skolas tillbaka till arbetet fick hon chansen att komplettera kurser på KTH och där träffade hon en före detta kollega från Stockholms Stad som lockade henne tillbaka. 2001 satte hon foten innanför dörren på Gatu- och fastighetskontoret och blev då projektledare och jobbade med markfrågor samt avtal och ekonomi inom exploateringsprojekt.

Spännande ny erfarenhet
Efter några år fick hon frågan om hon ville bli chef för Miljöstrategiska enheten som arbetade med miljöfrågor inom Gatu- och fastighetskontoret.

– Det var jättespännande men det fanns också många utmaningar. Det var mitt första chefsjobb och jag kunde inte så mycket om markföroreningar, trafikmiljöfrågor och om olika luftpartiklar. Jag fick lära mig en massa nya saker, både gällande miljöfrågor och ledarskap, säger Åsa och skrattar.

Hon säger att ju äldre hon blir desto mer intresserad blir hon av människor. Det var spännande att bli ledare för ett gäng miljöspecialister som pratade om saker hon själv inte visste något om, till en början.

– Det var ju en nyttig erfarenhet för mig. Mitt kontrollbehov fick sig en törn. Det har jag haft väldigt mycket nytta av sedan dess; att släppa på kontrollen och lita på medarbetare, att de kan sina saker.

Fördel att kunna Stadens maskineri
Mellan 2001 och 2019 jobbade Åsa Wigfeldt inom Stockholms Stad och sista anhalten var som VD på S:t Erik Markutveckling AB. I oktober förra året kom hon som VD till Stockholmshem. Att hon kan Stadens maskineri ser hon som en fördel.

– Jag har väldigt mycket erfarenheter av hur saker och ting fungerar och hur man interagerar inom staden. Och så känner jag ju mycket folk. Det hade varit tuffare att både lära känna ett nytt bolag och dessutom komma in i Stockholms Stad, som är en enorm organisation. Det förenklar ju att veta hur saker hänger ihop.

Hon tycker att det är spännande att vara i en offentlig verksamhet som är politiskt styrd. Det blir en utmaning i att få en ny budget och nya uppdrag för varje år och ibland ganska tuffa mål att uppnå, men alltid för samhällets och stadens bästa. Hon ser det inte som begränsningar utan att det handlar om att lösa alla frågor.

Stolt över Stockholmshusen
Bostadsbyggandet är den fråga som hon anser är den viktigaste för henne att agera på i dagsläget. Uppdraget är att öka antalet bostäder men inte göra olönsamma affärer. Där talar Åsa Wigfeldt varmt om de så kallade Stockholmshusen som de tre stora kommunala bostadsbolagen inom staden använder sig av; Stockholmshem, Familjebostäder och Svenska Bostäder.

Det är modellhus som tagits fram för att kunna byggas snabbare, effektivare och till lägre produktionskostnader, dessutom med höga krav på gestaltning och hållbarhet. Tanken är att genom ökat samarbete och seriellt byggande kan man möjliggöra lägre hyresnivåer. Stockholmshems första Stockholmshus ligger i Rågsved och Åsa berättar stolt att huset blev utsett till årets bästa nyproduktion inom Sveriges Allmännytta, 2022.

Förbättringspotential
Som nybliven VD kan man undra om hon vill ändra på något inom Stockholmshem, om det finns saker att förbättra?

– Jag tycker det är viktigt att vi i ett så här stort bolag har gemensamma rutiner och arbetar enhetligt, det blir lättare för alla. Då kan vi istället lägga mer tid på andra utmanande uppgifter. Men ibland är det bra att ha olika lösningar, det tycker jag är kreativt.

Vänder på många stenar
Hon berättar att hon nu vänder på många stenar inom bolaget. Hon synar och får insikt i varför saker görs på olika sätt. Ibland lägger hon tillbaka stenen på samma plats, för att hon förstår och tycker att det är en bra rutin.

Just nu tittar hon och ledningen på de interna ekonomiprocesserna. Hon tror att verksamheten mår bra av att tydliggöra rutinerna. På samma sätt tittar man igenom projektverksamheten och ser hur man kan få bättre flyt genom processerna.

– Det mesta fungerar bra i dagsläget men vi behöver vända på stenarna. Och jag tycker ju att det är lättare att jobba om det finns en tydlig struktur.

Möjligheter och utmaningar
Här lyser hennes tidigare arbeten igenom; som projektledare, analytisk värderare och att jobba med beslutsstrukturer. Hon erkänner att hon inte har jättetunga erfarenheter inom fastighetsförvaltning, även om både Nordbanken Fastigheter och S:t Erik Markutveckling arbetar med detta. Hennes tyngsta kompetens ligger inom stadsutvecklingsfrågor och fastighetsekonomi och där känner hon att hon kan tillföra något.

Men som den vetgirige person hon är vill hon gärna lära sig nytt och hon sätter sig in i alla Stockholmshems möjligheter och utmaningar, som bostadsbyggandet, klimatfrågorna och ekonomin.

– Den största utmaningen i förvaltningen nu och framöver är ekonomin. Hyreshöjningen motsvarar inte kostnadsökningen – vilket gör att vi behöver prioritera ännu noggrannare vilket underhåll som ska göras när och i vilka fastigheter. Detsamma gäller i den dagliga förvaltningen, att hela tiden ta hand om våra hus och prioritera och arbeta förebyggande.

Krishantering vid sprängning
En annan utmaning som Stockholmshem, tyvärr, har drabbats av är oroligheterna i vissa av deras områden. Bara en månad innan Åsa Wigfeldt tillträdde som VD skedde en sprängning som fick stora konsekvenser och drabbade både de boende och medarbetarna i området. Huset fick kraftiga skador och det är fortfarande under återuppbyggnad. Åsa säger att det finns en krishanteringsplan som man utgår ifrån och där man samarbetar med socialtjänsten och stadsdelen.

– Vi har rutiner för att ta hand om en sådan här akut situation. Och tyvärr blir det så att upprepade händelser gör att vi också lär oss mer. Men det är ju tråkigt att vi ska behöva träna på det, på det här sättet, säger Åsa och låter tung på rösten.

Hon inser att det är svårt att skydda sig mot sprängningar men ett sätt är att göra det svårt att komma in i deras fastigheter, att öka skalskyddet. Som chef kan hon bistå med hjälp via HR till sina medarbetare som varit med om krisen och kanske mår dåligt. Efter höstens sprängning pratade hon med sina kollegor och berömmer organisationen för hur de hanterade situationen, där de snabbt fanns på plats för hyresgästerna.

Tydlig med vad som förväntas
Hon tycker att det är lätt att ge beröm till de som förtjänar det, men att det inte får bli slentrian, det ska komma från hjärtat. Som chef vill hon gärna uppfattas som tydlig med vad hon tycker och vill. När man har kommit överens om saker är hon tydlig med vad som ska göras och vad hon förväntar sig. Hon säger att hon själv gillar detta, det gör henne tryggare i sig själv och i sitt ledarskap. Vet man sina befogenheter blir man mer effektiv i sina beslut och man vågar göra saker.

– Men det är ok att göra fel också. Fel gör vi alla ibland, och vi måste kunna stå för våra misstag, lära oss av dem och förbättra till nästa gång. Annars riskerar vi att bli rädda och inte våga fatta beslut.

Göra saker tillsammans
Tidigare i år fyllde Åsa Wigfeldt 65 år men hon ser sig inte på långa vägar färdig med yrkeslivet och hon är väldigt glad för att ha fått möjligheten till det nya jobbet.

– Det är kul att gå till jobbet varje dag, plus att jag ser att det vi gör, gör vi bra. Det som driver mig är att utmana mig själv, lära mig nya saker och att vi kan göra saker ännu bättre – tillsammans.

Text: Marit Engstedt
marit.engstedt@forvaltarforum.se

Åsa Wigfeldt

Ålder: 65 år
Uppvuxen: ”Föddes i Uppsala, flyttade sedan runt mycket eftersom min pappa jobbade inom Postverket på olika ämbeten. Kom till Stockholm när jag vara 10 år och växte upp i Vårberg, i ett miljonprogramsområde som var fantastiskt att växa upp i; helt trafikseparerat och många barn som lekte på gårdarna.”
Yrkeserfarenhet: Började inom Stockholms Stad som handläggare av statliga bostadslån. Gick vidare till VM Fastighetsekonomer AB, senare Catella Fastighetsekonomi AB, som fastighetsvärderare Fastighetsekonom och värderare på NordbankenFastigheter AB. Tillbaka till Stockholms Stad på Gatu- och fastighetskontoret; först som projektledare, därefter som Miljöchef, vidare till olika poster på Exploateringskontoret och sedan VD på S:t Erik Markutveckling. Rekryterades som VD till Stockholmshem, hösten 2023.
Familj: Två vuxna döttrar
Bor: I bostadsrätt på Söder
Fritidsintressen: ”Jag umgås rätt mycket med vänner, går på teater och konserter. Läser gärna deckare och är intresserad av vin, både att dricka och lära mig mer om.”
Det gör jag för att hämta kraft: ”Jag har ett lantställe i Roslagen. Jag kan inte sköta blommor men jag tar gärna fram motorsågen och röjer och fäller lite träd. Det tycker jag är roligt!”
Något som inte så många vet om mig: ”1982 var det svårt att komma ut på arbetsmarknaden, så första året efter KTH-studierna arbetade jag som inläsare av talböcker.”

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega