Mikael Granath, Willhems grundare och fd VD, berättar om sin framgångsrika karriär

FRAMTIDENS FÖRVALTNING

På Framtidens Förvaltning 1 februari 2024 kommer Mikael Granath, Willhems grundare och fd VD, bjuda på en inblick i sin framgångsrika karriär i ett avslappnat samtal med vår moderator Anna Bellman.


”Vi vill ligga ett steg före i fastighetsbranschen”

PORTRÄTTET

Fredrik Törnqvist är VD:n som gillar att skapa företagskultur och framåtlutade team. Tack vare slumpen har han hittat sin plats som VD på Stångåstaden i Linköping, ett bolag som vill ligga ett steg före i fastighetsbranschen.


ICAs utmaning: Att förvalta och drifta 200 utspridda fastigheter

Som fastighetsägare kan det vara utmanande att drifta och förvalta ett stort bestånd. Tänk då att äga 200 fastigheter, spridda över hela Sverige, och förhandla enskilt med varje hyresgäst – den lokala handlaren. Det är ICA Fastigheters verklighet.


Hybridarbete försämrar företagskulturen anser nära hälften

Hur påverkas egentligen företagskulturen av distans- och hemarbete? I en undersökning från ISS framkommer att nästan varannan svensk svarar att hemarbete har en negativ effekt på kulturen eftersom relationer till kollegor och chefer försämras.


Ledarskapets kärna – att utveckla organisationens kultur

KRÖNIKA

De flesta ledningsgrupper har sällan kulturfrågor på agendan. Men att få insikt i sitt kulturella system gör det lättare att komma framåt och hitta nya lösningar på komplexa problem. Det är detta som är ledarskapets kärna anser Thorbjörn Hammerth.


Att gå från pilot till fullskaligt införande – så lyckas vi

KRÖNIKA

Per Forsling från Jernhusen bjöd in ett antal företag som driver på utvecklingen av branschen, för samtal kring implementering. Här är hans sammanfattning av vad som röner framgång – ur fastighetsägarnas och ur leverantörernas perspektiv.


ICA Fastigheter arbetar agilt och blir mer effektiva

I en värld där allt snurrar fortare och man snabbt måste lära sig nytt såg ICA Fastigheter att det agila arbetssättet skulle passa dem. Nu jobbar de i effektiva små team som tar fullt ansvar för driftnetto och kunder.


Vad är skillnaden mellan coachande och agilt arbetssätt?

EXPERTSVAR

Ledningen på vårt företag vill gå över till agilt arbetssätt. Vad är skillnaden mot det som jag är van vid sedan förut – det så kallade coachande arbetssättet?


Hur kan jag skapa utmanande mål för gruppen och individen?

EXPERTSVAR

Jag är chef för 15 tekniska förvaltare. Företaget har övergripande strategiska mål men jag tycker det är svårt att skapa utmanande mål på grupp- och individnivå. Hur blir jag en coachande ledare och hur ska jag tänka praktiskt kring målstyrning?


Öbos ändrade arbetssätt – från flextid till flexibelt arbete

Större självbestämmande men inte lika för alla. Öbos nya riktlinjer för distansarbete och flexibel arbetstid var ett sätt att möta snabbare samhällsförändringar och bli en mer attraktiv arbetsgivare. Nu har bolaget prisats för sitt arbete. 


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega