Partnertext från Retta

Så bidrar starka värderingar till goda resultat hos Retta

Bild från Rettas senaste workshop kring värderingar.

Ett företag där de anställda känner stort engagemang och där kunderna är nöjda är ett välmående företag. Vägen dit stavas gemensamma värderingar, menar Per Quant som är HR- och kommunikationschef på fastighetsförvaltaren Retta.

– I ett tjänsteproducerande företag där kapitalet går hem varje dag är det viktigt att de anställda levererar enligt de förutsättningar man har satt upp. Med gemensamma värderingar kan vi säkerställa att alla anställda agerar på samma sätt. Dessutom bidrar det till att vi mår bättre och har roligare på jobbet, säger Per Quant.

Hos Retta har man arbetat aktivt med företagets värderingar sedan starten 2007. Då hette företaget Hestia och affärsidén var att leverera fastighetsförvaltning med öppenhet och flexibilitet, utan ÄTA-fakturering. Det gäller än idag, och öppenheten är något som uppskattas av såväl medarbetare som kunder. Rettas värderingar består av tre starka statements som enar personalen: ”Vi lyckas tillsammans. Vi vågar förnya oss. Vi agerar hållbart.”

– Värderingar fungerar som vår inre kompass. De säger oss vad som är rätt och fel, vad som är viktigt och mindre viktigt. Värderingarna påverkar därmed våra beslut och våra handlingar. Genom att vara medveten om sina värderingar och agera utifrån dem ökar även vår självkänsla, säger Per Quant.

Högt i tak
Det har också visat sig i forskning att ju mer man delar företagets värderingar desto bättre trivs man på företaget och med sitt arbete. Per Quant har egen erfarenhet av det.

– Jag har jobbat i väldigt stora organisationer och mött människor med ett stort självhävdelsebehov, som driver sin egen agenda snarare än företagets. Det skapar inte goda förutsättningar för trivsel och engagemang hos de anställda. Jag uppskattar verkligen kulturen här på Retta. Vi har högt i tak och är helt enkelt ett rackarns trevligt företag att jobba på.

Case levandegör värderingarna för nyanställda
Alla nyanställda på Retta går en introduktionsutbildning, där företagets värderingar har en stor och viktig roll. Bland annat ska de nyanställda i mindre grupper arbeta med tio olika caseövningar och diskutera hur de själva skulle agera – utifrån Rettas värderingar.

Ett av casen handlar om två förvaltare som brukar snacka skit om sin chef, ofta på avdelningens gemensamma fikaraster och på luncherna då andra kollegor är med – men aldrig när chefen är närvarande. De nyanställda får ta ställning till hur de själva skulle agera om de kliver in i lunchrummet och kollegorna är inne i en livlig diskussion om sin chef.

– Att arbeta med case är ett sätt att levandegöra våra värderingar, och brukar vara mycket uppskattat. Det är lätt att dras med i skitsnack, men de flesta inser såklart att det rimligaste och schysstaste är att prata direkt med människor i stället för om dem, säger Per Quant.

Värderingarna ständigt närvarande
För att lyckas bli en värderingsstyrd organisation krävs ett aktivt arbete. Det handlar både om att leva som man lär och att återkommande prata om värderingarna.

– Just nu är en kollega och jag ute på turné där vi träffar all personal för att arbeta med våra värderingar i workshops. Vad betyder värderingarna? Hur påverkar de dig som tekniker eller redovisningsekonom i din arbetsvardag? Det brukar bli bra stämning och stärker verkligen vi-känslan, säger Per Quant.

Även vid medarbetarsamtalen pratar man om värderingarna. Likaså vid rekrytering. Att passa in i Retta-kulturen är lika viktigt som att ha rätt erfarenhet och att visa goda resultat på arbetsproven.

– Jag brukar säga till rekryterande chefer att de ska tänka med magen, avslutar Per Quant.

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega