3 x mer egen solenergi – Stena ska bli självförsörjande på el

Stena Fastigheter genomför omfattande satsningar för att minska användningen av el och värme genom att satsa på solceller, energilager och AI-styrd värme. Under 2023 producerade fastighetsbolaget tre gånger mer solenergi än året innan.

– Det är fint att se att våra långsiktiga satsningar på närproducerad solel redan ger resultat. Vi satsar storskaligt på solceller, i kombination med energilager för att kunna lagra solenergin när solen skiner, kapa effekttoppar, förbättra lönsamheten och minska vårt klimatavtryck, säger Cecilia Fasth, Vd och koncernchef på Stena Fastigheter.

Investerar i innovation
Den enskilt största satsningen på solceller under 2023 är en solcellspark på tak – på 18 byggnader i Kvarngärdet i Uppsala – som kan producera 400 000 kWh/år.

Sammanlagt har Stena Fastigheter nu solceller på drygt 150 byggnader. Under förra året fortsatte Stena Fastigheter också att satsa på energilager, och installerade Sveriges största energilager byggt med återanvända batterier från BatteryLoop i Högsbo i Göteborg – där Stena Fastigheter och Ikano Bostad planerar för den nya stadsdelen Humlestaden.

AI styr värmen i fastigheterna
Stena Fastigheter var tidigt med i utvecklingen av AI-baserad värmestyrning, och i dag styrs värmen i majoriteten av Stena Fastigheter 27 000 lägenheter med hjälp av AI. Det bidrar till att minska inköpen av fjärrvärme, ett minskat klimatavtryck samt ett jämnare inomhusklimat i lägenheterna.

– Vi har på kort tid kunnat gå från pilot till storskalig användning. Den AI-styrda värmen bidrar till minskad användning av fjärrvärme, ett minskat klimatavtryck samt ett jämnare inomhusklimat för våra kunder, det är verkligen en win-win-win, säger Peter Mikulic, Chef Digital Transformation på Stena Fastigheter.

Uppnådda klimatmål
Redan år 2009 tog Stena Fastigheter beslut om att minska energianvändningen med 20 procent för värme, fastighetsel och vatten. Sedan 2010 har Stena Fastigheter haft målet att minska sin energianvändning med 2 procent varje år. Det målet uppnåddes under 2023, tack vare en mer effektiv energistyrning. Mellan 2010 och 2020 överträffades målen – under tioårsperioden minskade användningen av värme med i genomsnitt 30 procent, fastighetsel med 38 procent och vattenförbrukning med 21 procent.

Man har även som mål att ha netto-noll klimatavtryck 2045, och minska avtrycket med 55 procent till 2030 räknat i koldioxidekvivalenter, jämfört med 2018.

Källa: Stena Fastigheter

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega