Energilagring för fastigheter – 4 saker att hålla koll på

Intresset för ellagring hos fastighetsägare växer. Möjligheten finns att skapa nya intäkter och stötta det gemensamma elnätet. Men vad bör en fastighetsägare ha koll på inför upphandling och investering?

1. Batterilagring för frekvensmarknaden
Frekvensmarknaden spelar en viktig roll i att hålla Sveriges elnät i balans. Produktion och förbrukning av el måste hela tiden hålla en jämn nivå, utan större rubbningar och elavbrott. För att reglera obalanserna köper Svenska kraftnät stödtjänster på frekvensmarknader, där tjänsterna erbjuds av både företag och privatpersoner.

Tips till dig som fastighetsägare: Det finns ett stort behov av stödtjänster på frekvensmarknaden i Sverige. Med energilagring finns möjligheten att på egen hand reglera hur mycket el du som fastighetsägare vill producera och nyttja för din egen del och vad du vill sälja vidare.

2. Batterier som reservkraft
Att hålla en jämn och stabil tillgång till elen kan vara avgörande för många verksamheter. Därför kan batterilagring vara en trygg och tillförlitlig resurs vid eventuellt strömavbrott. Det kan exempelvis användas för stora datacenter, sjukhus och fabrikslokaler, där oavbruten drift är av störst vikt.

Tips till dig som fastighetsägare: Anpassa systemet efter effektbehov, driftmiljön och eventuella installationskrav. Eventuellt kan man vilja investera i ett något dyrare system som kräver minimalt underhåll.

3. Köpa billigt, använda när det är dyrt
Många fastighetsägare investerar i så kallad elprisoptimering. Det innebär att elen köps in när priserna är som lägst (oftast nattetid) för att sedan lagras med hjälp av exempelvis batterier. Därefter används den egenlagrade elen i drift vid tidpunkter då priserna är som högst (dagtid). På så sätt optimeras driftkostnaderna samtidigt som man har full kontroll över energikonsumtionen.

Tips till dig som fastighetsägare: Batterikapaciteten beror på den effekt och den tid som reservkraften behöver tillhandahålla. För att optimera batterianvändningen och säkerställa en smidig övergång till reservkraft vid behov kan ett intelligent styrsystem som kontrollerar batteriet installeras.

Valet av rätt system för en fastighet avgörs med hjälp av en kartläggning av fastighetens energianvändning och elprisstruktur. Bestäm dig redan från början kring dina fokusområden – är batteriet till för att användas som reservkraft, för elprisoptimering eller för att kopplas till frekvensmarknaden?

4. Miljöaspekter som ger fördelar
Ytterligare en aspekt som tas i beaktande i valet av att investera i batterilagring är dess kompatibilitet med olika energikällor. Det går alltså att koppla på batteriet till både solceller, vind- och elkraft. Så när världen ställer om från fossila bränslen, blir det allt viktigare att satsa på hållbara system som bidrar till ambitionen kring en grön omställning.

Tips till dig som fastighetsägare: Dagens hyresgäster efterfrågar miljöcertifieringar och hållbara satsningar för sitt boende och kontorslokaler. Som fastighetsägare har du därför stora fördelar att erbjuda ett hållbart alternativ anpassat efter fastigheten. Många banker erbjuder numera goda finansieringsalternativ där det många gånger går att låna räntefritt till satsningar som bidrar till ett ”grönare” samhälle.

Källa: Cebon

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega