Skandia satsar 40 miljoner i Nova för att nå netto-0 till 2026

Skandia Fastigheter ska investera 40 miljoner kronor i energilösningar på handelsplatsen Nova i Lund. Investeringen ska säkerställa att nettoförbrukning av energi är noll till år 2026. Bland åtgärderna finns en solcellspark på 20 000 kvadratmeter.

Skandia Fastigheter tog över Nova handelsplats för drygt ett år sedan. Fredrik Arvidsson är teknisk chef på Nova berättar att man redan har kommit en bit på väg på sin energiresa.

– Vi har arbetat fram en energikartläggning och en energiplan som nu ligger till grund för våra insatser för att nå vårt mål. Initialt kommer vi att digitalisera byggnaderna för att få full kontroll på vår energianvändning.

Tidigt formulerades en nollvision för Novas energiförbrukning. Till år 2026 ska Novas nettoanvändning av energi vara noll. Målet kallar vi Nova Nollvision, vilket ska uppnås genom minskad energianvändning, energioptimering och förnybar energiproduktion.

– Inom kort kommer vi att producera egen förnyelsebar energi genom att installera 20 000 m2 solpaneler på våra takytor. Genom egen energiproduktion reducerar vi vår klimatpåverkan samtidigt som vi bidrar till den gröna omställningen, säger Fredrik.

Nya smarta lösningar
Vid sidan av egen energiproduktion ska Novas energianvändning optimeras genom smarta lösningar för ventilation, kyla, värme, belysning och väderoptimerad klimatstyrning.

– Det innebär bland annat att vi nyttjar fördelarna med ny teknik för att optimera energitillförseln på Nova, och därmed snabbare kan nå vår nollvision.

Skapa virtuellt kraftverk
Nästa steg blir skapandet av ett så kallat virtuellt kraftverk. Det innebär att Nova blir en tillgänglig effektresurs i det svenska elsystemet via Svenska Kraftnät. Det virtuella kraftverket kommer att bestå av energiresurser i form av ventilationssystem, ett större batteri, ett 100-tal elbilsladdplatser samt 20 000 kvadratmeter solcellspaneler.

– Energiresurserna hjälper kontinuerligt till att hålla effektbalansen i regionens elnät. Det innebär att Nova kan minska sin energianvändning vid underskott av förnybar elproduktion i elsystemet och öka den i perioder av överskott, förklarar Fredrik Arvidsson.

Källa: Skandia Fastigheter

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega