Hållbarhet

Sveriges nöjdaste kontorshyresgäster

Pembroke Real Estate och Hufvudstaden har landets mest nöjda kontorshyresgäster. Det visar Fastighetsbarometern Kontor 2018.

Läs mer

Boverket ändrar energideklarationen

Den 1 januari införs primärenergital i energideklarationen av byggnader. Boverket ger vägledning och tipsar om sin kommande webbhandbok för energideklarationer.

Läs mer

Fossilfri allmännytta 2030

Sabo startar ett nytt klimatinitiativ. Sveriges allmännyttiga bostadsföretag ska vara fossilfria senast 2030 och få ner energianvändningen med 30 procent.

Läs mer

Gårdsten visar vägen för utsatta områden

Nästa år kan Gårdsten bli första förorten som stryks på listan över särskilt utsatta områden. Läs om det långsiktiga arbetet bakom framgången.

Läs mer

Smarta soffor visar energiförbrukningen

Under hösten lanserar Öbo fem självlysande soffor som ska placeras ut vid de fem hus som kommit längst i utvecklingen av ett helt nytt energisystem.

Läs mer

Nya testbädden Gröna Solberga

I bostadsområdet Solberga skapar Stockholmshem och IVL en grön testbädd för företag som vill utveckla lösningar och innovationer i bostadsmiljö.

Läs mer

Nytt verktyg mäter nyttan med träd

Den ekologiska och ekonomiska nyttan med Poseidons 9 000 träd i Göteborg beräknas med ett nytt verktyg kallat iTree.

Läs mer

Locums bästa energisparråd

Energianvändningen på Locum minskar enligt plan. Här kan du läsa om Locums egna energisparråd och ladda ner broschyrer och rutiner.

Läs mer

Mer delning kräver nya kommunala system

Intresset för delningstjänster växer, men initiativen i kommunerna är få och små. Det visar en kartläggning från IVL Svenska Miljöinstitutet och Avfall Sverige.

Läs mer

Vill vara en brygga mellan värd och hyresgäst

PROFILEN

Tidigare fastighetsförvaltaren Mustapha Timir ska hjälpa fastighetsbolagen med uppgifter som de inte är så duktiga på och som sliter på medarbetarna. Dessutom hoppas han kunna hjälpa in arbetslösa hyresgäster i branschen.

Läs mer