ekonomi

Fördelar med digital nyckelhantering

Diös fick bättre koll, effektivare hantering och lägre kostnader när de bytte till QR-kodade nycklar för sina leverantörer.

Läs mer

Framtidens största utmaningar

Att hitta rätt nya medarbetare, att låta förvaltarrollen utvecklas till en mer samlande och kundansvarig kraft samt att ta till sig den nya tekniken på rätt sätt.

Läs mer


Framtidstro i branschen

Högre hyror och stigande fastighetspriser håller uppe lönsamheten, visar Fastighetsägarnas Sverigebarometer.

Läs mer

Bygg varumärke och höj fastighetsvärdet

Att erbjuda kringtjänster och bygga varumärke för sina kontorsfastigheter är ett sätt att attrahera nya hyresgäster och höja fastighetsvärdet, säger Daniel Stigberg på Coor.

Läs mer

Bästa tipsen för city-utveckling

City i samverkan har inneburit ett lyft för samarbetet kring förbättrad stadsmiljö i Stockholm city. Ta del av framgångsreceptet.

Läs mer

Tre skäl att ha bättre koll på dina hus

Bra informationshantering är en överlevnadsfråga. Det underlättar förvaltningen och är ett måste för att möta hyresgästernas och medarbetarnas krav.

Läs mer

Tre slåss om bästa renovering

Bostadsstiftelsen Hyltebostäder, Botkyrkabyggen och Familjebostäder i Göteborg är nominerade till Årets bästa renoveringsprojekt 2017.

Läs mer

Regeringen vill stoppa svartkontrakt

Särskild utredare ska föreslå åtgärder som motverkar olaglig handel med hyresrätter.

Läs mer

Väldigt inspirerande dag

Förvaltarforums seminarium Framtidens förvaltare blev en succé. Fullsatt och de allra flesta deltagarna var mer än nöjda.

Läs mer