Partnertext från BFAB

Hur står det till med din självinsikt?

För att kunna leda framgångsrikt på olika nivåer i organisationen krävs olika typer av kompetenser och förmågor. Hur du som ledare agerar påverkar i hög grad både medarbetare och affärsresultat.

Så här i början av året är vi fortfarande nära de nyårslöften som uttalats. Ibland kanske löftena är lättsinniga, ibland satta efter djupare självrannsakan. Nyårslöften har ofta det gemensamt att de handlar om en själv – man kan ju sällan lova att andra ska göra något nytt eller annorlunda.

På samma sätt som nyårslöften utgår från en själv, menar både vi och forskningen att en förutsättning för ett gott ledarskap är en god självinsikt.

Christina Kumlin är ledarskapskonsult och föreläsare sedan tjugo år. Hon har tidigare arbetat som såväl affärschef som vd och är även utbildad ingenjör.

– Oavsett om titeln är chef, arbetsledare, projektledare eller förvaltare är vi på olika sätt ledare. Det är vanligt att man känner sig trygg i ett faktiskt kunnande; ekonomiska termer, affärsförståelse, fastighetstekniken. Men när det kommer till ledarskap måste man närma sig människor, både sig själv och andra och många är ganska omedvetna om sitt eget agerande och beteenden.

Varför är självinsikt så viktigt?
– Att ha självinsikt betyder att man är medveten om sina tillgångar och brister; att vara en person som vet hur man själv fungerar, som kan ta ansvar för det och som kan se hur ens beteende påverkar omgivningen. Vill jag vara ledare och vilka ambitioner har jag med mitt eget ledarskap? Vad vill jag åstadkomma tillsammans med det team jag leder, vilka mål ska vi nå samt hur ska vi jobba tillsammans?
– Att axla ett ledarskap kräver att man vill se sig själv i spegeln och, om det krävs, vågar förändra både sig själv och inspirera andra att utmana sina komfortgränser och utvecklas i linje med organisationens mål. Det ger resultat.

Ni har satt ihop ett Chef- och ledarprogram inom BFAB och STF Ingenjörsutbildning – berätta!
– Vi har tillsammans byggt ett program om tre block; Att leda sig själv och andra, Att leda förändring och Att leda affären. Varje block kan läsas fristående och det första blocket utgör en grundbult för formella chefer, men också arbetsledare, projektledare och förvaltare.
– Vårt första fullsatta program under 2018 fick fantastiskt fina utvärderingar. Det är roligt när deltagarna fortsätter hålla kontakt och stöttar varandra i vardagen – och på riktigt följa de förändringar och resultat som utbildning kan ge upphov till – såväl för den enskilde som för dennes organisation eller grupp.

Varför är reflektion över sig själv så svårt? 
– I en hektisk vardag skulle jag säga att tid, ro och reflektion är en bristvara. Det är svårt att metodiskt fundera över sig själv mellan jobbmöten, hämtning på dagis, i bilkön. Att därför avsätta tid, som man gör när man till exempel bokar in sig på en utbildning, ger tillgång till eftertanke, inspiration, nya verktyg, erfarenhetsutbyte och hur man praktiskt kan applicera nya insikter i vardagen.

Fundera!

  • Hur sker reflektionen över ditt ledarskap rent praktiskt idag?
  • Vad har dina reflektioner lett till?
  • Hur bidrar du till din organisations utveckling och framgång?

Nyckelord:
Reflektion, Självinsikt, Ledarskap, Ledarskapsutveckling, Ledarskapsutbildning, Nyårslöften, Resultat

Låt oss hjälpa dig!
Välj block 1: Att leda sig själv och andra
Eller hela programmet: Chef- och ledarprogrammet

Frågor eller funderingar? Kontakta gärna:
Lotta Holmgren, programansvarig
lotta.holmgren@bfab.se

Läs fler artiklar på Förvaltarforum Kompetens