Nytt stöd minskar hinder för energieffektivisering

Teknikutveckling och innovation

Energimyndigheten uppmanar små och medelstora företag att söka ett nytt stöd för att klara merkostnader vid energieffektivisering.

Fördjupande stöd för energieffektivisering, inom projektet Teknikutveckling och innovation, kan till exempel sökas för att höja kompetensen hos personalen, eller ta in konsulthjälp.

Stödet ska hjälpa till att ta arbetet vidare efter en energikartläggning och minska antalet hinder för företaget.

Veronica Eade, projektledare på Energimyndigheten, förklarar att genom det nya stödet ges företag möjlighet att till exempel införa nya arbetssätt eller på olika sätt få fram den kompetens som behövs för att energieffektivisera.

70 procent av kostnaden
Totalt delar Energimyndigheten ut 20 miljoner kronor till små och medelstora företag som söker detta stöd. Sista ansökningsdag är 31 augusti.

Små och medelstora företag kan få upp till 70 procent av kostnaden i stöd beroende på typen av åtgärd och företagets storlek. Ett krav för att söka är dock att företaget genomfört en energikartläggning.

De företag som arbetar med energieffektiva produkter eller tjänster kan också få stöd för att till exempel utveckla och testa ny teknik, för rådgivning eller stöd av mer materiell karaktär till exempel kontorslokaler, databaser, marknadsundersökningar med mera.

Regional rådgivning
Projektet Teknikutveckling och innovation finansieras av Energimyndigheten och europeiska regionala utvecklingsfonden via Nationella regionalfondsprogrammet.

För att ytterligare minska hindren hos företagen finns Sveriges 15 regionala energikontor tillgängliga för att stötta de företag vill komma vidare med att effektivisera energianvändningen, och som vill ansöka om stöd.

– Hos energikontoren finns energikompetens, men också kunskap om olika stöd och vad som är viktigt att tänka på vid en ansökan, säger Veronica Eade.

Vilka områden får stöd?
Energimyndigheten har identifierat ett antal, övergripande områden som kan beskriva vilka olika möjligheter till stöd som ryms inom Teknikutveckling och innovation.

I faktarutan nedan kan du läsa mer om vad som ryms inom de olika områdena och hur du ansöker.

 

Källa: Energimyndigheten

Energieffektiviseringsåtgärder
Är kostnaden för ett energieffektivare alternativ större? Ditt företag kan då få stöd för att minska den extra kostnaden. Här hittar du också stöd för företag som vill undersöka sina möjligheter inför en energieffektiv investering.

Organisations- och processinnovation
För de företag som vill utveckla sitt arbetssätt, och arbeta både smartare och mer energieffektivt.

Konsulttjänster och kunskapshöjande insatser
Saknar ditt företag kunskap för att bli mer energieffektiva. Få stöd för att ta in hjälp utifrån eller för att höja kompetensen bland personalen.

Stöd till innovation och experimentell utveckling
Arbetar ditt företag med energieffektiva produkter eller tjänster men behöver rådgivning eller genomföra tester finns möjlighet till stöd inom detta område.

Behöver du hjälp?
Eller är det svårt att veta om det ni vill göra inom energieffektivisering kan få stöd inom Teknikutveckling och innovation? Kontakta ditt regionala energikontor för att få stöd genom ert energiarbete och vid ansökan av stöd.

Det finns också en möjlighet att skicka in en enkel skiss av vad ni vill göra till Energimyndigheten genom att fylla i formuläret, innan ditt företag genomför en ansökan. Du kan då få möjlighet till återkoppling på om ditt företag har möjlighet till stöd inom Teknikutveckling och innovation.

Har du frågor du inte känner att du fått svar på här se även våra frågor och svar.

Mer information om utlysningen: Fördjupande stöd för energieffektivisering, inom projektet Teknikutveckling och innovation.

 

 

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega