Våra medlemmar finns i hela landet. Här finns såväl den lilla bostadsrättsföreningen, det stora privata eller kommunala fastighetsbolaget som förvaltningsentreprenörer.

Vi är endast öppna för företag i fastighetsbranschen. En koncentration som ger oss en unik styrka. Ingen annan arbetsgivarorganisation har så bred och djup kunskap om fastighetsbranschen som vi har.

Bevakar medlemmarnas intressen
Fastigo sluter heltäckande kollektivavtal och bevakar medlemmarnas intressen i de stora avtalsrörelserna. Vi förhandlar lokalt och centralt. Vi ställer upp med allt det stöd och de råd våra medlemmar behöver i arbetsgivarfrågor.

Med ett noga sammanställt utbud av service och tjänster finns vi alltid till hands och möter upp med en nära, personlig kunskap om varje medlemsföretag. För medlemmarnas långsiktiga utveckling finns möjligheter till en framgångsrik personalpolitik med positiva effekter på företagets varumärke och konkurrenskraft.

Dina förmåner
Som medlem får du bland annat

  • Heltäckande kollektivavtal som ger stor frihet
  • Experthjälp i arbetsgivarfrågor
  • SvarDirekt per telefon
  • Individuell service och företagsbesök
  • Ombud i domstol om en tvist skulle uppstå
  • Alltid aktuell information och senaste nytt
  • Tillgång till specialanpassad utbildning på flera nivåer
  • Statistik över gällande marknadslöner

Läs mer om oss här