ekonomi

Så drar Mitthem nytta av energideklarationen

Sparar både tid och pengar genom att samordna arbetet med värmeinjustering och underhållsplan.

Läs mer

Stora energibesparingar med små medel

Flens Bostads AB har hittat en metod för det lilla bostadsbolaget att få ner energiförbrukningen med 15–20 procent utan större investeringar.

Läs mer

Halverar användningen av energi för 250 kr/kvm

Rikshems kunniga beställningar och beprövade metoder ger god komfort till lägre prislapp.

Läs mer

Kopparstaden satsar på långsamladdning

Billigare och bättre för miljön och en nödvändighet för att få effekten att räcka till, säger driftchefen Kenneth Ahlström.

Läs mer

Hemsö lägger ut hela tekniska driften

Vill öka kvalitet och effektivitet med fåtal leverantörer.

Läs mer

Vilka är framtidens största utmaningar?

Frågan står i centrum när branschens ledande företrädare delar med sig av sina insikter på Framtidens Förvaltare, seminariet för dig som arbetar med fastighetsförvaltning.

Läs mer

S:t Lars får nytt liv

Hemsö omvandlar nedlagt mentalsjukhus till modernt vård-, rekreations- och utbildningskluster.

Läs mer

Skatt på solel ska bort

Regeringen lägger ett förslag om att först sänka och på sikt ta bort skatten på el från solcellansläggningar.

Läs mer

Sök stöd för renovering och effektivisering

Tre statliga stöd för att bygga, renovera och energieffektivisera.

Läs mer

Östersundshem kräver större höjning

– Som hyresvärd måste vi ta vårt ansvar och agera, säger vd Daniel Kindberg.

Läs mer