Så räknar du hem FTX-konvertering i låghus

Det går att få lönsamhet i att installera FTX-ventilation i låga miljonprogramshus som endast har frånluft. Vid konvertering från ett FT-system kan en påbyggnad få ihop kalkylen.

Ett projekt inom forskningsprogrammet E2B2 har studerat förutsättningarna för att förbättra inneklimatet och göra låga miljonprogramshus mer energieffektiva genom att installera värmeåtervinning med FTX.

Två tvåvåningshus i Kvinneby i Linköping har konverterats till FTX-system, det ena från enbart frånluftssystem (F) och det andra från ett från- och tilluftssystem (FT).

22–24 procents minskad energianvändning
I tidigare studier har ofta andra åtgärder gjorts samtidigt men i detta fall valde man bort detta för att helt säkert kunna koppla den minskade energianvändningen till FTX-installationen.

Konverteringen visade att uppvärmningsenergin i FT-huset minskade med 22 procent och i F-huset med 24 procent. Dessutom upplevde de boende att inneklimatet blev bättre än tidigare.

Jan Kristoffersson.

Hög kostnad per lägenhet
Jan Kristoffersson på Sustainable Innovation, som lett projektet, säger att de uppnådda energibesparingarna inte ensamma gör investeringarna lönsamma.

– Kostnaden per lägenhet blir ju ganska hög eftersom det är få lägenheter i varje hus (i detta fall 16 och 8 lägenheter). Men om man tar ett större område lär man sig ju på vägen och kan jobba snabbare och effektivare. I huset som tidigare endast hade frånluftsventilation bidrog en hyreshöjning med 250 kronor per lägenhet på grund av standardhöjningen till att få ihop kalkylen.

Lönsamhet med påbyggnad
– En möjlighet som man kan kika på är att bygga på en våning på hus som är två eller tre våningar och i samband med det installera FTX. Man kan då få till ett utrymme för fläktrum samtidigt som investeringen slås ut på fler lägenheter. Naturligtvis ett mycket större projekt men intressant med tanke på behovet av nya bostäder.

Ytterligare lärdomar
Projektet har enligt Jan Kristoffersson även gett en del andra viktiga lärdomar:

– Till exempel att man kan spara mycket pengar genom att göra noggranna inventeringar av varje lägenhet innan man kör igång. Och att man sällan kan vara för duktig med att informera de boende.

Text: Hans Hellberg
hans.hellberg@forvaltarforum.se

Tre viktiga slutsatser

  • En noggrann förstudie kan minska entreprenadkostnaden och ge samordningsfördelar genom att andra åtgärdsbehov upptäcks. Lita aldrig på äldre ritningar utan inventera varje lägenhet. Gör provmontage för att upptäcka eventuella problem.
  • Installera mätutrustning så att du kan följa utvecklingen, både på kort och lång sikt. Engagera en kunnig mätentreprenör i projektet.
  • Se till att ha bra rutiner för information till de boende såväl före som under och efter entreprenaden. Viktigt att alla som har kontakt med hyresgäster har rätt information eller kan hänvisa till rätt person.

Ladda ned rapporten Användning av värmeåtervinning i miljonprogrammet här.

Projektet har utförts i samarbete mellan Lunds Universitet, Riksbyggen, Ventpartner och Sustainable Innovation.

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega