Partnertext från Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd/Faval

Lär dig yrkesspråk med Lingio

I samarbete med Lingio har Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) tagit fram digitala kurser i svenska språket, anpassade just för yrken inom fastighetsbranschen. Detta är ytterligare ett sätt att öppna dörren till vår bransch, berättar Emil Bood, verksamhetschef på FU.

Lingio startade som ett volontärprojekt sommaren 2015 i samband med den då kraftigt ökande andelen flyktingar som kom till Sverige.

Tre gamla kollegor från Spotify, EA Games och MTG ville bidra och hjälpa de nyanlända att snabbare komma in i det svenska samhället och på arbetsmarknaden – och utvecklade därför en app som riktade sig specifikt till nyanlända för att lära sig det svenska språket.

Under 2018 lanserade FU tillsammans med Lingio digitala språkkurser för fastighetstekniker, fastighetsingenjör, fastighetsvärd och fastighetsskötare. Detta är resultatet av ett längre samarbete där FU har ställt upp med spetskompetens inom branschen, som legat till grund för framtagning av kurserna.

Svenska för nybörjare
Genom dialoger och övningar får deltagarna en inblick i hur det dagliga arbetet kan se ut, och hur man interagerar med kollegor och hyresgäster på svenska.

Kurserna innehåller övningar i uttal samt läs- och hörförståelse men även grammatik och meningsbyggnad.

Språknivån i kurserna är A1, enligt den europeiska referensramen GERS, och vänder sig till deltagare som är nybörjare i svenska språket, och som arbetar eller skall börja arbeta i fastighetsbranschen.

Stöd för nyanlända
Emil Bood, verksamhetschef för FU, ser positivt på samarbetet.

– Vi jobbar ständigt med att göra det enklare att komma in i vår bransch, speciellt för de nyanlända och personer som står längst från arbetsmarknaden. Genom liknande samarbeten sänker vi tröskeln, samtidigt som också höjer kompetensen i hela branschen.

Kurserna i yrkessvenska finns för de som pratar ett av följande nio språk: engelska, arabiska, somaliska, spanska, persiska, ryska, ukrainska, tigrinja eller turkiska.

Läs mer, ladda ner broschyrer och se instruktionsfilmerna för Lingios språkapp på http://fastun.se/verktyg/lingio/

Se film om Lingio nedan

 

Läs fler artiklar på Förvaltarforum Kompetens

Bli den första att kommentera "Lär dig yrkesspråk med Lingio"

Lämna en kommentar

Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Välj ett giltigt formulär