Brf:er sårbara för ekonomiska brott

Foto: Anders Freudendahl.

3 000 bostadsrättsföreningar i Sverige har drabbats av ekonomisk brottslighet de senaste fem åren. Det visar en färsk rapport från Fastighetsägarna Stockholm, som efterlyser ett ökat skydd för föreningarna.

Rapporten Brf:ers sårbarhet för ekonomisk brottslighet visar att bostadsrättsföreningars skydd mot att drabbas av ekonomisk brottslighet är svagt. Det finns många risker och sårbarheten för att utsättas för brott är stor.

I rapporten framkommer det att 3 000 bostadsrättsföreningar, vilket betyder omkring 113 000 hushåll, har drabbats av ekonomisk brottslighet de senaste fem åren. Något som svenska myndigheter helt saknar kännedom om.

I en debattartikel i Dagens Nyheter kräver Oskar Öholm och Johan Flodin på Fastighetsägarna Stockholm att skyddet för bostadsrättsföreningar därför skyndsamt måste ses över.

250 miljoner kronor förskingrat
Bostadsrättsföreningen Ida i Malmö har uppskattningsvis 250 miljoner kronor förskingrats under två års tid. I dag har föreningen små förhoppningar om att få tillbaka den summan.

I ett annat fall har en bostadsrättsförening kapats genom juridiska personers ägande i föreningen som därigenom kontrollerar hela styrelsen. Föreningen har i dag en katastrofal ekonomi och de boende saknar till och från både uppvärmning och varmvatten.

I båda fallen har bostadsrättsinnehavarna sett värdet på sina lägenheter sjunka drastiskt. Utöver dessa uppmärksammade fall finns det också flera domar runtom i Sverige där föreningar har blivit av med miljonbelopp genom grov ekonomisk brottslighet.

Var fjärde vet inte
I rapporten, som tagits fram av Sweco, svarar 12 procent, motsvarande 3 000 bostadsrättsföreningar att de någon gång under fem senaste åren har utsatts för ekonomisk brottslighet. Var fjärde bostadsrättsförening säger sig inte veta om de utsatts för ekonomisk brottslighet i eller mot föreningen.

Problemet med dagens lagstiftning är att det frivilliga engagemanget från de boende i princip är den enda kontrollfunktionen för att upptäcka brott i eller mot bostadsrättsföreningar, skriver debattörerna.

Källa: Fastighetsägarna Stockholm och DN Debatt

Krav på nya lagar och regler

För att öka skyddet för bostadsrättsföreningar och i förlängningen alla de människor som har gjort sin livs största affär genom att köpa en bostadsrätt, efterlyser Fastighetsägarna följande:

  • Relevanta myndigheter måste skyndsamt ges i uppdrag att kartlägga förekomst och sårbarhet när det gäller ekonomisk brottslighet i bostadsrättsföreningar, samt utreda behov av eventuell ny lagstiftning.
  • Regelverket för revision i bostadsrättsföreningar bör ses över i ljuset av risken för ekonomisk brottslighet i och mot föreningarna.
  • Nya regler för redovisning och underhållsplanering i bostadsrättsföreningar samt krav på nyckeltal i årsredovisningen bör införas för att göra det lättare att bedöma föreningarnas ekonomiska ställning.
  • Förbättra kunskapsläget för bostadsrättsinnehavare om vilka skyddsregler som finns redan i dag. Konsumentverket eller Bolagsverket bör få i uppdrag att ge information.

Ladda ned och läs hela rapporten Brf:ers sårbarhet för ekonomisk brottslighet här

Bli den första att kommentera "Brf:er sårbara för ekonomiska brott"

Lämna en kommentar