Jobbspår ger kvinnor fastighetsutbildning och möter branschens behov

Jainaba Bah, nyanställd kvartersvärd hos Sollentunahem.

Familjebostäder, Sollentunahem och Stena Fastigheter är med i programmet ”Jobbspår för kvinnor, mot fastighetsvärd” där kvinnor får yrkesutbildning och praktik. Programmet ska leda till bättre könsfördelning och stävja kompetensbristen i branschen.

Fastighetsbranschen har ett stort anställningsbehov och i framtiden kommer många av de nu som arbetar att gå i pension. Det kommer att öka bristen på arbetskraft. Dessutom är könsfördelningen ojämnt fördelad och branschen ser gärna att fler kvinnor anställs.

I Stockholm har det därför pågått ett jobbspår (se faktarutan) för att få kvinnor att utbilda sig till fastighetsvärdar. Det är ett samarbete mellan Stockholms stad, Arbetsförmedlingen och ett antal fastighetsbolag. Deltagande fastighetsbolag har varit Familjebostäder, Stena Fastigheter och Sollentunahem.

Utbildning i 31 veckor
Jobbspår går ut på att ge människor, i behov av sysselsättning, en utbildning som möter branschens kompetensbehov. Jobbspåret kräver inga förkunskaper eller tidigare yrkeserfarenhet – men däremot körkort och en god kommunikativ förmåga.

Utbildningen pågår under 31 veckor och innehåller en arbetsmarknadsutbildning inom bland annat service och bemötande, grundläggande kunskaper inom ellära och VVS.
Bostadsbolagen erbjuder dessutom praktikplats under tio veckor och för dem som klarar utbildningen finns goda möjligheter till anställning.

Sollentunahem anställer
En av dem som har gått utbildningen och som nu har fått anställning är Jainaba Bah som nu börjar sin anställning som kvartersvärd hos Sollentunahem, med placering i Turebergsområdet. I rollen som kvartersvärd kommer Jainaba att se till att det är helt, rent och snyggt i det kvarter och de fastigheter som hon ansvarar för, och att boendemiljön känns trygg och trivsam för Sollentunahems hyresgäster.

– Jag tycker det ska bli jättekul att jobba som kvartersvärd, speciellt på ett kommunägt fastighetsbolag som Sollentunahem som bryr sig om sina boende och kommuninvånarna, säger Jainaba Bah.

Praktik bygger erfarenhet
Sollentunahem tog emot tre praktikanter från programmet, varav Jainaba Bah var en, under deras utbildning. Att praktisera som kvartersvärd (motsvarande fastighetsskötare) gav deltagarna en möjlighet att bygga på sin arbetslivserfarenhet.

– Vi vill vara en inspiration för branschen, säger Sollentunahems HR-chef Karin Aita. Därför tog vi medvetet ett stort ansvar i detta viktiga program, trots att vi i jämförelse är det minsta bland de deltagande bolagen. Vi vill uppmuntra denna typ av satsningar, som är ett medvetet sätt att bidra till branschens kompetensförsörjning.

Ska attrahera nya talanger till branschen
Familjebostäder var också med vid planeringen av programmet ”Jobbspår för kvinnor mot fastighetsvärd” och under själva rekryteringsprocessen.

Isabella Hallberg, HR-specialist hos Familjebostäder, hoppas att jobbspåret ska attrahera nya talanger till fastighetsbranschen.

– Satsningen är en del av vårt sociala hållbarhetsarbete och en möjlighet att säkerställa vår kompetensförsörjning och en jämnare könsfördelning inom yrkesrollen. Samtidigt som vi kan bidra till en mer inkluderande arbetsmarknad och ta vårt samhällsansvar.

Inget tungt arbete
Föreställning om att det är tungt och kräver ett stort praktiskt kunnande att arbete som fastighetsvärd kan vara det som är orsaken till att få kvinnor söker sig till fastighetsbranschen, tror Isabella. Istället handlar det mycket om sociala färdigheter och att kunna arbeta strukturerat under eget ansvar.

– Att vara fastighetsvärd innebär en nära kontakt med våra hyresgäster och att kunna representera [fastighetsbolaget]. Arbetet kan innebära att ta hand om felanmälan och beställningar, kontakta kunder och entreprenörer. Praktiskt handlar det om att kunna lösa enklare fel som att rensa en vask, lufta ett element eller kunna skruva fast ett eluttag som lossnat. Mer avancerade fel tar våra drifttekniker hand om.

Källa: Familjebostäder och Sollentunahem

Vad är Jobbspår?

Delegationen för unga och nyanlända till arbete (Dua) har skapat konceptet lokala jobbspår, i samråd med kommuner och arbetsförmedling. Jobbspåren har sin utgångspunkt i arbetsgivares rekryteringsbehov och de består av en kedja av insatser som svarar mot arbetsgivarens behov och ger arbetslösa de kunskaper som motsvarar behoven. Att jobbspåret leder till anställning är ett starkt incitament.

Källa: Dua

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega