Partnertext från AktivBo

Gör AktivBos Hållbarhetsundersökning – jämför dig med andra

AktivBo har tagit fram Hållbarhetsundersökningen för att ge fastighetsbolag ett verktyg att samla in åsikter och trender kring hållbarhet – och kunna jämföra sina resultat med andra deltagande företag. 

Fokus på hållbarhet är en självklarhet hos de flesta fastighetsbolag och många arbetar varje dag strategiskt och praktiskt med hållbarhetsfrågor i sina fastigheter.

Det kan röra sig om allt från bättre återvinningstationer till att lokalisera mörka områden för att öka tryggheten.

Hållbarhetsfrågor är ett prioriterad område hos många bolag av flera skäl. Bland annat för att ta ett ansvar för miljö och människors välmående men också för att skapa så nöjda hyresgäster som möjligt.

För att få svar på om insatserna för hållbarhet ger önskvärt resultat är det viktigt att följa upp och se om de ger effekt på riktigt.

Att mäta och utvärdera hyresgästernas åsikter och upplevelser i de här frågorna är egentligen det enda sättet att veta vilka insatser som är bra och vilka som bör förbättras, eller kanske i värsta fall är kontraproduktiva.

Det ger också underlag för att kunna utforma den framtida hållbarhetsstrategin baserat på konkreta siffror.

Jämför siffror mot andra bolag
För att ta nästa steg i det här viktiga arbetet utformade AktivBo Hållbarhetsundersökningen, för att ge fastighetsbolagen möjlighet att se hållbarhetsfrågorna ur ett kundperspektiv.

Vilka insatser uppskattas och vilka behöver förbättras? Görs rätt prioriteringar för att stärka den sociala hållbarheten utifrån hyresgästernas synvinkel?

Genom att delta i Hållbarhetsundersökningen ges också möjlighet att jämföra sina siffror mot andra, vilket ger ett kraftfullt verktyg i analysen av siffrorna eftersom det sätter resultatet i perspektiv till andra.

Frida Kullh, Sverigechef på AktivBo

– Vi har tagit fram Hållbarhetsundersökningen eftersom vi såg ett tydligt behov hos våra kunder att följa upp sitt hållbarhetsarbete. Hållbarhet är en högt prioriterad fråga och därmed också möjligheten att få en utvärdering på de insatser som görs. Dels för att få ett resultat att jämföra med andra fastighetsbolag, men också ett underlag att basera en framtida hållbarhetsstrategi på, säger Frida Kullh, Sverigechef, AktivBo.

Hållbarhetsundersökningen 2021 
Hållbarhetsundersökningen är framtagen tillsammans med bland andra, Framtidenkoncernen, Hyresbostäder i Norrköping, Väsbyhem och Sollentunahem, och består av två enkäter Miljö och mobilitet samt Social Hållbarhet.

Några exempel på frågeområden är:  

Miljö och mobilitet:

  • Miljöfokus i vardagen
  • Mobilitet
  • Återvinning
  • Delningsekonomi

Social hållbarhet:

  • Bostadsmiljö och stadsutveckling
  • Trygghet och tillit
  • Dialog och medskapande
  • Samverkan
  • Utveckling och prioriterade fokusområden

Några exempel på frågor från undersökningen:
Hur miljövänligt känner du att du kan leva idag i din bostad?

Vad tycker du om förutsättningarna till avfallshantering/källsortering i bostadsområdet idag?

Upplever du att din hyresvärd agerar miljövänligt?

I vilken grad upplever du att det finns trygga, säkra och tillgängliga mötesplatser i området?

Känner du till hur hyresvärden arbetar för att förbättra tryggheten där du bor?

Hur stort förtroende har du för hyresvärden?

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega