Vill du nå våra 25 000 andra förvaltare?
Vill du ha förvaltarforum direkt i mailen?

Willhem växlar upp klimatarbetet – åtar sig nettonoll till 2030

Willhems hållbarhetsstrateg Sofia Rehn

Willhem har åtagit sig att nå nettonollutsläpp i verksamheten 2030. Som ett av de första svenska bostadsbolagen, har bolaget anslutit sig till Science Based Targets initiative.

Nyligen blev Willhem ett av de cirka tusen företag globalt som har åtagit sig att nå de klimatmål som den FN-stödda organisationen Science Based Targets initiative (SBTi) har satt upp. För Willhem innebär det att nå nettonollutsläpp i den egna verksamheten och halverade utsläpp i värdekedjan till 2030.

– Mycket av utsläppsminskningarna kommer vi att behöva bidra med själva. Men för att nå målet är vi också beroende av våra energileverantörer och en bred samhällsomställning, säger Willhems hållbarhetsstrateg Sofia Rehn.

Åtagandet innebär kvalitetssäkring
Willhems ledning har redan tidigare beslutat om att bolaget ska nå nettonollutsläpp 2030 i den egna verksamheten. Att bolaget nu också åtar sig motsvarande utsläppsminskning även enligt SBTi innebär en kvalitetssäkring.

– Åtagandet visar att vi är med och bidrar till den samhällsomställning som kommer att krävas. Men det handlar också om att förenkla kommunikationen och göra det lättare för investerare, säger Sofia Rehn.

Klimatutsläppen har minskat de senaste åren
Tidigt satte Willhems ledning upp ett ambitiöst energieffektiviseringsmål – den egna energianvändningen skulle halveras mellan 2011 och 2030. Hittills har man kommit nästan halvvägs, siffran är idag cirka 140 kilowattimmar per kvadratmeter.

Men det är först på senare år som resultatet börjat visa sig, säger Sofia Rehn. Det gäller inte minst utsläppen av koldioxid i den egna verksamheten, de har minskat med 23 procent sedan 2018.

En anledning är ökad investeringstakt; fönsterbyten, bergvärme, solceller och ventilation med värmeåtervinning är några exempel i det befintliga beståndet på närmare 27 000 hyreslägenheter.

Organisationen har mognat
Men de senaste årens utsläppsminskningar handlar också om att organisationen har mognat säger Sofia Rehn.

– Ett tydligare fokus från högsta ledningen har inneburit en ökad systematik i vårt hållbarhetsarbete. Det tar tid att införa nya arbetssätt. Organisationen har blivit bättre på att förvalta de energiinvesteringar som genomförs.

Aktionsplan för att nå nettonollutsläpp
Den fortsatta energieffektiviseringen bidrar till nettonollutsläpp och att klara åtagandet enligt SBTi konstaterar Sofia Rehn. Att ställa om till en helt fossilfri fordonsflotta och att effektivisera lägenhetsrenoveringar blir också viktigt framöver. Men exakt hur omställningen ska gå till och hur Willhem ska nå nettonollmålet 2030 återstår att se.

För närvarande pågår ett strategiskt arbete för att ta fram en åtgärdslista, i samarbete med IVL.

– Vi håller just nu på att ta fram en aktionsplan och att sätta alla detaljer och delmål. Det är ett arbete som pågår under 2021, säger Sofia Rehn.

Text: Henrik Lundström
redaktionen@forvaltarforum.se

 

Science Based Targets initiative SBTi

Science Based Targets initiative är en global organisation för att minska näringslivets klimatpåverkan. Genom att ansluta sig åtar sig företag att minska utsläppen för att hålla den globala uppvärmningen till maximalt 1,5 grad. Av de 91 svenska bolag som anslutit sig, är ett tiotal fastighetsbolag.

Bli den första att kommentera "Willhem växlar upp klimatarbetet – åtar sig nettonoll till 2030"

Kommentera

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in
Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega