AktivBo tekniksatsar på nya tjänster

Proptechbolaget AktivBo gör en stor satsning på nya tjänster och ny teknik i sin undersöknings- och analysplattform. Vd Jon Svensson berättar om planerna.

Förra året lanserade AktivBo sin nya plattform Analytics. Nu växlar bolaget upp till nästa nivå för att accelerera teknikutvecklingen och skalar samtidigt upp sin internationella expansion.

När det gäller tjänsterna kommer det dels handla om utveckling och förbättring av redan befintliga tjänster, dels om helt nya tjänster.

– Idag genomför vi löpande undersökningar via integrationer med ett stort antal kunder, just för att man vill ha data i realtid för olika processer och för att kunna agera snabbare. Plattformen är speciellt anpassad för att följa upp kundresan, det vill säga kontinuerligt mäta och förbättra de olika kontaktytorna man har med sina hyresgäster, säger Jon Svensson, vd på AktivBo, och tillägger;

– Det kommande året kommer vi lansera en rad olika tjänster som ytterligare kommer stödja detta. Tydligare prioriteringar, skarpare benchmarkingmöjligheter och semantiska analyser är några av tjänsterna. Men fokus är också att ytterligare förenkla och utveckla gränssnittet för fastighetsbolagens olika roller.

Öppnar för egna enkäter
AktivBo kommer i höst lansera ett nytt enkätverktyg som innebär att kunden själv som användare kan skapa och skicka ut egna undersökningar. Jon Svensson påpekar att detta innebär att data från dessa och alla andra undersökningar kan samlas på ett ställe.

– Vi har sett ett stort behov från våra kunder att man vill samla alla de undersökningar man gör i en och samma plattform. Och att kunna ställa de olika undersökningarna, frågor och index mot varandra på ett smidigt sätt. För uppföljning av exempelvis inflytt, utflytt, felanmälan, kundtjänst är det vanligast och mest effektivt att integrera för automatisk uppföljning. Men med enkätverktyget kan man själv skicka ut frågor och snabbt följa upp till exempel en renovering eller fråga om behovet av laddstolpar.

Lättare att använda data
Det övergripande målet för AktivBos satsning är att ge fastighetsbolag mer kunskap om hyresgästerna och deras behov.

– Vi förenklar och gör datan ännu mer agerbar. Givetvis gäller det den data vi direkt samlar in, men också genom att ställa den mot annan relevant data som till exempel demografisk och ekonomisk data. Detta ligger också till grund för prediktiva analyser vilket innebär att vi kan dra slutsatser om framtida beteenden och behov.

Allt snabbare utveckling
– Vi kommer att satsa ännu mer på detta, så det här är bara början. Utifrån den stora mängd data vi samlat på oss och som vi kontinuerligt samlar in, kommer prediktiva ML/AI-modeller utgöra betydande delar av framtida tjänster, säger Jon Svensson.

Han konstaterar att fastighetsbranschen rör sig allt snabbare och att kundorienteringen bara blir viktigare och viktigare. För AktivBo handlar det då inte bara om att samla in så mycket data som möjligt, utan också om att göra den smart så att kunderna lättare kan agera på den.

– Vi tror på öppenhet i data för att göra det lättare att integrera mellan olika system. Vi satsar därför mycket på API-utveckling så att våra tjänster kan bli en naturlig del av fastighetsbolagens digitala ekosystem. Tillsammans med ett flertal kunder har vi redan idag helt automatiserad datahämtning, vilket innebär en stor tids- och kostnadsbesparing.

Följer kunderna utomlands
AktivBo ska också satsa på att växa i andra länder utanför Sverige. Jon Svensson berättar att utöver Sverige och Tyskland är bolaget aktivt på ytterligare sex marknader.

– Vi kommer att fokusera på de marknader där vi redan finns och har följt med kunder ut. Det kommer också hjälpa våra befintliga kunder då benchmark och jämförelser blir skarpare. Men i och med plattformssatsningen är ju siktet inställt på en större europeisk expansion.

Text: Mats Cato
mats.cato@forvaltarforum.se

 

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega