Partnertext från AktivBo

AktivBo Analytics + fastAPI ökar värdet för AB Karlskronahem

Som en del i att höja sitt NKI, och att kunna genomföra löpande och automatiska bostadsundersökningar, var AB Karlskronahem tidigt ute med att integrera AktivBo Analytics mot fastAPI*. Vd Björn Eliasson och servicechef Joakim Holmström berättar varför de valde att satsa på integrationen, hur de arbetar med Analytics och vad planen är framåt.

AktivBo Analytics är optimerat för att presentera löpande och parallella kundundersökningar och ge tydliga insikter som stöd i förbättringsarbetet. Med stöd av fastAPI hämtas hyresgäst- och respondentinformation automatiskt och förenklar både setup och integration. Karlskronahem anammade tidigt både Analytics och fastAPI.

Vad får ni ut av Analytics, vad är värdet?

– För ungefär ett år sedan hade vi en ledningsworkshop och målsimulering tillsammans med AktivBo där vi kom fram till att vi ville höja våra NKI-siffror ganska kraftigt. Vårt mål från utgångsläget var dock lite väl ambitiöst, så det fick revideras lite grand, men vilken utveckling vi skulle få sen! Vi jobbade tidigare med statiska mätningar och det här har gjort hela skillnaden, Analytics är ett jättebra verktyg! Vi har fått ett helt annat stöd och siffrorna är ett bevis på att det går att höja sig bara man vill. Vi ser flera positiva effekter som vi inte hade haft annars, exempelvis har vi fått fantastiskt fina ökningar på bland annat trygghetsfrågorna. Läser vi resultaten rätt så tar vi ordentliga steg mot att befinna oss i täten där vi vill befinna oss, säger Björn.

Tillgången till Analytics startade med en utbildning tillsammans med AktivBo.

– Vi var ett helt gäng från bolaget som fick en genomgång, säger Joakim. Vi hade satt upp på agendan att vi ville lägga ett särskilt fokus kring trygghetsfrågorna och i Analytics kan man tydligt se vad hyresgästerna upplever kring frågor som till exempel källare och belysning.

Hur jobbar olika roller hos er med Analytics idag?

– Vi har valt att jobba för att inte få en mängd sällananvändare i verktyget utan vi har en NKI-grupp som arbetar kontinuerligt med att följa upp och jobba med resultatet, säger Björn. I gruppen ingår servicechef, marknad, vår bo-sociala enhet, informationsansvarig samt kvalitetssamordnare. Ibland är även andra personer inne och gästspelar. Gruppen försöker fånga upp frågor, diskutera hur det går samt försöka förstå vad som händer. De kommer även med idéer utifrån det resultat vi kan se.

– Ett exempel på hur vi använder Analytics är när jag som servicechef tillsammans med t.ex. bovärdarna kan följa hur det går för dem ute i våra områden, fortsätter Joakim. Då väljer vi att titta specifikt på fastigheter/områden kopplade till just den bovärden. Eftersom vi kan bryta ned resultatet så blir det lätt att följa upp synpunkter och åtgärder, och ta action på det.

Vi vill att alla hos oss ska kunna se att vi mäter, fortsätter Joakim.

– Vi har ambitionen att ha tv-skärmar på kontoret som visar resultaten från undersökningen så fort de kommer in och att det ska ge en livekänsla. Det blir ett enkelt sätt för alla medarbetare att direkt kunna se att ”nu går det uppåt och nu går det nedåt”. Ser man att det faktiskt går uppåt i realtid blir det som en klapp på axeln, fortsätter han.

Vad tycker ni om plattformen, vilka är de bästa funktionerna?

– Det bästa är enkelheten. Om vi har bestämt att vi ska titta på några siffror så kan vi snabbt ta reda på det vi vill veta. Det man satsar på vill man direkt kunna se resultatet av och där är det lätt att välja vilka parametrar man vill titta på och att se ett resultat, fastighet per fastighet. Analytics är användarvänligt och flexibelt, säger Joakim.

– Jag tycker det är schysst med trenderna, säger Björn. Visst vill man lägga fokus framåt, men det är också en skön känsla att kunna se den historiska återkopplingen och att ”just det, det var där vi startade”. Det är roligt att logga in och se att kurvorna pekar åt rätt håll och vi ser en fantastisk utveckling där vi lagt fokus!

En stor fördel med fastAPI är att respondentinformation hämtas helt automatiskt och på så sätt sparar tid.

Med fastAPI går systemet själv in och hämtar hyresgästuppgifter, vilket sparar både tid och arbete. Det blir även bättre kvalitet på uppgifterna då datan hela tiden är uppdaterad.

Finns det något som skulle kunna förbättras?

– Vi är med i Allmännyttans digitaliseringsinitiativ, deras frågor är otroligt viktiga, och ett krav för att få vara med där är att vi äger vår egen data, säger Björn. Vi ser väldigt positivt på fastAPI men också att vi, som kund till ett flertal olika system, kommit längre i viljan än vad systemleverantörerna kommit i handling när det gäller att få olika system att kommunicera med varandra. Men vi har kommit en bra bit på rätt väg!

Hur ser ni kring att jobba med Analytics framåt?

– Numer är fastAPI/Analytics en naturlig del av vår verksamhet, det är till och med så att det ligger till grund för vad vår styrelse sätter för mål i affärsplanen. Vi har fortfarande en ambition att höja våra resultat men det allra viktigaste för oss är såklart nöjda hyresgäster. Som en del i detta har vi gott stöd i Analytics och AktivBo, avslutar Björn.

 

*Som ett led i satsningen i att förbättra den digitala kunddialogen och skapa ännu nöjdare hyresgäster, är AktivBo certifierade för fastAPI. FastAPI är utvecklat av Sveriges Allmännytta och är en gemensam branschstandard för integration med fastighetssystem. Genom kopplingen till fastAPI-certifierade fastighetssystem förenklas integrationer och möjliggör helt automatisk löpande överföring av hyresgäst- och respondentinformation. Utvecklingen underlättar för automatiska och triggerbaserade kundundersökningar och ger på så sätt fler fastighetsbolag möjligheten att följa upp utvalda processer i realtid. Alla fastighetsbolag, både privata och kommunala, har möjlighet att använda sig av fastAPI förutsatt att man använder sig av ett certifierat fastighetssystem. Vill ni veta mer, kontakta martin.gustafsson@aktivbo.se

 

 

 

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega